برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول فلومازنیل جنریس 0/5 م گ/5 م ل 5ع FLUMAZENIL 0.5MG/5 ML AMP -
آمپول فمولایف(هیدروکسی پروژسترون کاپروات)250م گ/م ل 10ع HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE 250MG/ML AMP -
دریافت فایل
آمپول فمولایف(هیدروکسی پروژسترون کاپروات)500م گ/2م ل 10ع HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE 500MG/2ML AMP -
آمپول فنتانیل 50 م ک گ /10 م ل 5 ع - -
آمپول فنیجکت (فنتانیل) 0.1 م گ 2 م ل 5 ع - -
آمپول فنیجکت (فنتانیل) 0.5 م گ 10 م ل 5 ع - -
آمپول فوروزماید 20 م گ 10 ع - -
آمپول فوروزماید 20 م گ 100 ع FUROSEMIDE 20MG/2ML AMP 1)ادم حاد ريوي 2)زيادي فشار خون 3)هيپر كلسمي
آمپول فوروزماید 40 م گ 10ع - -
آمپول فوروزماید40م گ 10ع FUROSEMIDE 40MG/4ML AMP 1)ادم حاد ريوي 2)زيادي فشار خون 3)هيپر كلسمي
آمپول فولیگنان (کوریونیک گنادوتروپین)5000 واحد 5ع CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 5000 U VIAL -
آمپول گراتریل (گرانیسترون) 1م گ /1 م ل 10 ع GRANISETRON 1MG/1ML AMP در درمان تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني ، راديو تراپي و بيهوشي
آمپول گراتریل(گرانیسترون) 3م گ 5ع GRANISETRON 3MG/3ML AMP پيشگيري و درمان تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني ،راديو تراپي و اعمال جراحي
آمپول گرانیسترون 3 م گ /3 م ل 10 ع GRANISETRON 3MG/3ML AMP -
آمپول گرانیک (گرانیسترون) 3 م گ 5ع GRANISETRON 3MG/3ML AMP -
آمپول گلاتیرامر(پریفیلد) 20 م گ 2 ع - -
آمپول گلاتیرامر(پریفیلد) 40م گ 2ع - -
آمپول گلوکاژن (گلوکاگن) 1 م گ 1ع GLUCAGON HCL 1MG/1ML VIAL -
آمپول گلیکوفوس 20 م ل 1ع SODIUM GLYCEROPHOSPHATE INJ به عنوان يك فسفات طبيعي باعث رسوب مواد مفيد در استخوان ميشود و در شكل گيري ديواره سلولي موثر است.
دریافت فایل
آمپول لابتالول 5 م گ /م ل 20 م ل 5 ع LABETALOL 5MG/ML 20ML INJ -