برو بالا
   1397 پنج شنبه 31 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول ویتامین ب 6 300 م گ /3 م ل 10 ع VITAMIN B6 300MG/3ML AMP -
آمپول ویتامین ب کمپلکس100ع - -
آمپول ویتامین ب12- 100 م ک گ 1 م ل 10 ع VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP -
آمپول ویتامین ب12-1000م گ 100ع - -
آمپول ویتامین ب12-100میکرویی 10ع - -
آمپول ویتامین ب1-ب6-ب12 10 ع (یخچالی) VITAMIN B1/B6/B12 AMP -
آمپول ویتامین ب6 100 م گ/2 م ل 10ع VITAMIN B6 100/2ML AMP -
آمپول ویتامین ب6-100م گ 10ع - -
آمپول ویتامین ب-کمپلکس 10ع - -
آمپول ویتامین ث 500م گ 10ع - -
آمپول ویتامین ث 5م ل 10 ع VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500/5ML AMP -
آمپول ویتامین د 3 10ع VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) 300,000U AMP -
آمپول ویتامین د3 (300000واحد) 1م ل 10ع VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) 300,000U AMP -
آمپول ویتامین کا- یک 10م گ 10ع VITAMIN K1 AMP -
آمپول ویتامین کا- یک 1م گ 10ع VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) 1MG/0.5ML AMP -
آمپول ویتامین‌ب1-ب6-ب12 10ع VITAMIN B1/B6/B12 AMP -
آمپول ویتامینب6-300م گ 10ع - -
آمپول ویوبیون (ب1- ب6-ب12) 10 ع VITAMIN B1/B6/B12 AMP -
آمپول ویکادیک(فیتونادیون)10 م گ 10ع VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) 10MG/1ML AMP -
آمپول کافئین 30 م گ /3 م ل 5 ع CAFFEINE (AS CITRATE) 30MG/3ML AMP -
دریافت فایل