برو بالا
   1397 چهارشنبه 2 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
قطره چشمی سولفاستامید10% 10 م ل 1 ع SULFACETAMIDE SODIUM 10% 10ML OPH DROP -
قطره چشمی لاتانوپروست 50 م ک گ 2/5 م ل 1 ع LATANOPROST 50MCG/ML OPH DROP -
قطره چشمی لوترا (لوتپردنول) 0.5 درصد 1 ع - -
قطره چشمی لوتمکس(لوتپردنول) 0.5 % 5 م ل 1 ع LOTEPREDNOL ETABONATE 0.5% 5ML OPH DROP -
دریافت فایل
قطره چشمی ناتریپیک (سدیم کلراید) 5% 0.5 م گ 21 ع SODIUM CHLORIDE 5% 10ML OPH DROP -
دریافت فایل
قطره چشمی نفازولین 0.1% 10 م ل 1ع NAPHAZOLINE 0.1% 10ML OPH DROP -
قطره چشمی نفازولین 1% 10م ل 1ع NAPHAZOLINE 0.1% 10ML OPH DROP -
قطره چشمی های مولتی دوز 10م ل 1ع _others_ -
قطره چشمی های مونو دوز 0.5 م ل 20ع _others_ -
دریافت فایل
قطره چشمی کتروفال (کتورولاک) 1 ع KETOROLAC TROMETAMIN 0.5% 5ML OPH DROP -
قطره چشمی کتوبایوفن (کتوتیفن) 0/025درصد 1 ع KETOTIFEN 0.25MG/ML 5ML OPHT DROP -
قطره چشمی کتوتیفن 5 م ل 1 ع KETOTIFEN 0.25MG/ML 5ML OPHT DROP -
قطره چشمی کرومولین 2% 5م ل 1ع CROMOLYN SODIUM 2% 5ML OPH DROP -
قطره چشمی کلرامفنیکل 0.5% 10 م ل 1 ع CHLORAMPHENICOL 0.5% OPH DROP -
قطره چشمی کوبایاسوپت (دورزولامید 2% + تیمولول 0.5% ) 1 ع DORZOLAMIDE+TIMOLOL 2%/0.5% OPH DROP -
قطره چشمی کوزوپت(دورزولامیدتیمولول ) 5 م ل 1 ع DORZOLAMIDE+TIMOLOL 2%/0.5% OPH DROP -
قطره خوراکی استامینوفن 100 م گ 15 م ل 1 ع (جدید) ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP -
قطره خوراکی بیبی جویس30م ل 1ع _FOOD SUPPLEMENTS -
قطره خوراکی دکسترومتورفان 15 م ل 1ع - -
قطره خوراکی فریرون(آهن) 1 ع FERIRON -