برو بالا
   1396 سه شنبه 29 اسفند
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
محلول رفع میخچه کوردیون 1 ع - -
محلول زیتروماکس 600 م گ/15 م ل 1ع AZITHROMYCIN 200MG/5ML 15ML SUSP در درمان بيماري Multiple sclorosis) MS)
محلول سوفلوران 250 م ل 1 ع SEVOFLURAN 250ML FOR INHALATION -
محلول سووفلوران 250 م ل 1ع SEVOFLURAN 250ML FOR INHALATION -
محلول فوران (ایزوفلوران)100 م ل 1ع ISOFLURANE 100ML SOL FOR INHALATION -
دریافت فایل
محلول گاستروگرافین 100 1ع MEGLUMINE COMPOUND 76% ORAL SOL ماده حاجب براي آزمايشات راديولوژي دستگاه گوارشي
دریافت فایل
محلول گلایسین 1000 سی سی 1ع GLYCINE 1.5% 1LIT SOL FOR IRRIGATION -
محلول ماینوکسیدیل 2% 60م ل 1ع MINOXIDIL 2% 60ML TOP SOL -
محلول ماینوکسیدیل 5% 60 م ل 1 ع MINOXIDIL 5% 60ML TOP SOL -
محلول موضعی بهدوسیل(تربینافین) 30 م ل 1 ع TERBINAFINE HCL 1% 30ML SOL -
محلول موضعی دهانی بنزیدامین15% 120 م ل 1ع BENZYDAMINE HCl 0.15% 120 ML MOUTH WASH -
محلول موضعی ستریمکس 250 م ل 1 ع CETRIMIDE-C 250ML CONCENTRATED SOLUTION -
محلول موضعی ستریمکس گالنی 1 ع CETRIMIDE-C 3.8L CONCENTRATED SOLUTION -
محلول موضعی کانازول(کلوتریمازول)1% 20 م ل 1ع CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION ضد قارچ مصرف در كانديدياز پوستي،تينئاپديس
محلول موضعی کلوتریمازول 20م ل 1ع CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION -
محلول میرتوهیل 15سی سی 1ع - -
محلول کاردیوپلژیک بلاد 50 سی سی 1ع _others_ -
محلول کلیندامایسین 1% 60 م ل 1ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION -
محلول کلیندامایسین 60 م ل 1ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION -
مکمل تغذیه بزرگسالان فورتیمل وانیل 335 گ 1 ع _FOOD SUPPLEMENTS -