برو بالا
   1396 شنبه 28 مرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
ویال سولوویت ان (مولتی ویتامین پدیاتریک)10 م ل 1ع MULTIVITAMIN PEDIATRIC VIAL در بيماران تحت درمان كه تغذيه وريدي دارند مصرف ويتامين ها براي جلوگيري از اختلالات و بيماريها ضروري است.
ویال سولوکورتف(هیدروکورتیزون) 100 م گ 1 ع HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG AMP -
ویال سوماتروپین 4واحدی 1 ع SOMATROPIN 4U AMP -
ویال سوماتوستاتین 250 م ک گ 1 ع SOMATOSTATIN 0.25MG/2ML VIAL -
ویال سیپروکس (سیپروفلوکساسین) 200 م گ 1 ع CIPROFLOXACIN LACTATE 200MG/20ML INF -
ویال سیپرینول (سیپروفلوکساسین )200م گ1ع CIPROFLOXACIN LACTATE 200MG/100ML INF P-BAG -
ویال سیس پلاتین 10 م گ /10 م ل 1 ع CISPLATIN 10MG VIAL -
ویال سیس پلاتین فایزر 50 م گ 50 م ل 1 ع - در درمان بيماري Multiple sclorosis) MS)
ویال سیس پلاتین هاسپیرا 50 م گ 50 م ل 1 ع CISPLATIN 50MG/50ML SOLUTION FOR INJ در درمان بيماري Multiple sclorosis) MS)
ویال سیس پلاتین 100 م گ 1 ع - -
ویال سیس پلاتین 50 م گ 1ع CISPLATIN 50MG VIAL -
ویال سیستی استات40م گ / 50م ل 1ع _MEDICAL DEVICES -
ویال سیلاویل 500 (ایمیپنم 500 + سیلاستاتین 500م گ) 10 ع IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL -
ویال سینا دوکسوزوم (دوکسوروبیسین لیپوزمال)20 م گ /10 م ل 1 ع DOXORUBICIN LIPOSOMAL 20MG/10ML VIAL -
ویال فارماروبیسین 10 م گ 1 ع - -
ویال فارماروبیسین(اپی روبیسین) 50 م گ 1 ع EPIRUBICIN HCL 50MG VIAL -
دریافت فایل
ویال فاکتور 8 500 واحدی انسانی هماکتین 1 ع ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII 500U VIAL -
ویال فاکتور 8 500واحدی بیوتست(غیر یارانه ای) 1ع ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII 500U VIAL -
ویال فاکتور 9 500واحدی بیوتست(غیر یارانه ای) 1ع ANTIHEMOPHILIC FACTOR IX 500 IU VIAL -
ویال فایبا 1000 واحدی 1 ع - -