برو بالا
   1396 جمعه 4 فروردین
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
اسپری فلوهیل(فلوتیکازون)250 م ک گ 1 ع FLUTICASONE 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAY -
اسپری لیدوکائین 10% 100 سی سی 1 ع LIDOCAINE 10% 100ML SPRAY -
اسپری لیدوکائین 10% 50 سی سی 1 ع LIDOCAINE 10% 50ML SPRAY -
اسپری نیترولینگوال (نیتروگلیسیرین) 0/4 م گ 1ع NITROGLYCERIN 400MCG/DOSE SPRAY -
اسکالپ وین آبی سایز 23 100 ع - -
اسکالپ وین سفید سایز 19 100 ع - عفونت هاي داخل شكمي ،ادراري تناسلي ،اندوكارديت و سپتي سمي
الگزیر برم هگزین 60 م ل 1ع BROMHEXINE HCL 4MG/5ML 60ML ELIXIR -
الگزیر تئوفیلین جی 120م ل 1ع THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP -
الگزیر دی سیکلومین 1ع DICYCLOMINE HCL 10MG/5ML ELIXIR -
الگزیر دیفن هیدرامین 60م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR -
الگزیر موکولین(برم هگزین) 60 م ل 1ع BROMHEXINE HCL 4MG/5ML 60ML ELIXIR -
الگزیربلادوناپی بی60م ل 1ع BELLADONNA PB 60ML ELIXIR -
امپول جنتامایسین 80 م گ 10ع GENTAMICIN 80MG/2ML AMP -
امولسیون لاگزاریسین 1 ع LAXARICIN® 40G SOL -
امولسیون لیپوونوس 10% 500م ل1ع LIPID INFUSION 10% (SOYA OIL) INF -
انفوزیون اوپاکسول(آیوهگزول) 240- 50 سی سی 1 ع IOHEXOL 240MG I/ML 50ML VIAL -
انفوزیون اوپاکسول(آیوهگزول) 300 - 50 سی سی 1 ع IOHEXOL 300MG I/ML 50ML VIAL -
انفوزیون اوپاکسول(آیوهگزول) 350- 100 سی سی 1 ع IOHEXOL 350MG I/ML 100ML VIAL -
انفوزیون دکستروز 10% 500 سی سی 1ع DEXTROSE 10% 0.5L INF P-BOTTLE -
انفوزیون دکستروز 10% 1000 سی سی 1 ع DEXTROSE 10% 1L INF P-BOTTLE -