برو بالا
   1397 دوشنبه 26 آذر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول آمینوفیلین 10 م ل 5ع AMINOPHYLLINE 250MG/10ML AMP -
آمپول آمیودارون 150 م گ/ 3 م ل 5ع AMIODARONE HCL 150MG/3ML AMP -
آمپول آمیودارون 150 م گ/3 م ل 10 ع AMIODARONE HCL 150MG/3ML AMP -
آمپول آمیکاسین 500 م گ 10ع AMIKACIN SULFATE 500MG/2ML AMP -
آمپول آمیکاسین 100 م گ / 2 م ل 10 ع AMIKACIN SULFATE 100MG/2ML AMP -
آمپول آمیکاسین 100م گ 10ع AMIKACIN SULFATE 100MG/2ML AMP -
آمپول آمیکاسین 500 م گ /2 م ل 10 ع AMIKACIN SULFATE 500MG/2ML AMP -
آمپول آنتیرکس (ادروفونیوم کلراید)10 م گ/1م ل 10ع EDROPHONIUM CHLORIDE 10MG/ML INJ -
دریافت فایل
آمپول آندرون (تستوسترون)250م گ 10ع TESTOSTRONE ENANTATE 250MG/1ML AMP 1)كم كاري غدد جنسي در مردان 2)تاخير در بلوغ پسران 3)سرطان غير قابل جراحي پستان
آمپول آندرون(تستوسترون)100م گ10ع TESTOSTRONE ENANTATE 100MG/1ML AMP -
آمپول آنکور(آتراکوریوم) 25م گ 5ع ATRACURIUM BESYLATE 25MG/2.5ML AMP داروي كمك بيهوشي براي تسهيل لوله گذاري داخل ناي و شل كردن عضلات اسكلتي طي جراحي يا تهويه مكانيكي
آمپول آنکور(آتراکوریوم) 50 م گ 5ع ATRACURIUM BESYLATE 50MG/5ML AMP داروي كمك بيهوشي براي تسهيل لوله گذاري داخل ناي و شل كردن عضلات اسكلتي طي جراحي يا تهويه مكانيكي
آمپول آکنیدیک(بی پریدین)5م گ 10ع BIPERIDEN LACTATE 5MG/1ML AMP 1)اختلالات اكستراپيراميدال 2)پاركينسونيسم 3)درمان اختلالات اسپاستيك
آمپول آکوازون(دگزامتازون) 8 م گ /2 م ل 100ع DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP 1)ادم مغزي 2)حلات التهبي و واكنش هاي آلرژيك 3)نارسايي غده فوق كليه 4)مننژيت 5)پيشگيري از تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني
آمپول اپی نفرین 1 م ل 10 ع EPINEPHRINE 0.01% 10ML AMP -
آمپول اپی نفرین 10 م ل 5ع EPINEPHRINE 0.01% 10ML AMP -
آمپول اتومیدیت (هیپنومیدت) 2 م گ /1 م ل 5 ع ETOMIDATE 20MG/10ML AMP -
آمپول اتومیدیت 20 م گ/10 م ل 5 ع - -
آمپول اسپاینال مارکائین ( بوپی واکائین ) 0.5% 20م گ /4 م ل 5ع BUPIVACAINE HCL 0.5% 4ML SPINAL INJ 1)بي حسي براي اانسداد حركتي 2)انفيلتراسيون موضعي 3)انسداد سمپاتيك
دریافت فایل
آمپول استاجکت( استامینوفن) 1 گ 5 ع ACETAMINOPHEN 150MG/ML 6.7ML VIAL در درمان تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني ،راديو تراپي و بيهوشي