برو بالا
   1397 دوشنبه 26 آذر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
اسپری بینی مومتومکس( مومتازون) 0.5 % 20 م ل 1 ع MOMETASONE FUROATE 0.05% NASAL PUMP SPRAY -
اسپری بینی نازونکس 50 م ک گ 1ع MOMETASONE FUROATE 50MCG 120DOSE SPRAY -
اسپری بینی نوزاویل 10 م ل 1 ع _MEDICAL DEVICES -
اسپری بینی نوزاویل منتول 10 م ل 1 ع _MEDICAL DEVICES -
دریافت فایل
اسپری بینی ویوانلا 14 م ل (مومتازون 5%) 1 ع - در درمان بيماري Multiple sclorosis) MS)
اسپری بینی کرومولین سدیم 2% 1 ع CROMOLYN SODIUM 2% 20ML NASAL SPRAY -
اسپری بینی کلتونیکس (کلسی تونین) 100 واحد 1ع CALCITONIN,SALMON 100 IU/DOS NASAL SPRAY -
اسپری بینی کلتونیکس (کلسی تونین) 200 واحد 1ع CALCITONIN,SALMON 200 IU/DOS NASAL SPRAY -
اسپری بینی کونژستاپ(اکسی متازولین) 0.05% 20 م ل 1 ع OXYMETAZOLINE 0.05% 20ML NASAL PUMP SPRAY -
اسپری دافع حشرات البسه درمین 450 م ل 1ع - -
اسپری دافع حشرات البسه درمین 60 م ل 1 ع (همرا با تریگر) - -
اسپری دافع حشرات البسه درمین 60 م ل 1ع - -
اسپری دهانی موکوزامین 1ع _MEDICAL DEVICES -
اسپری رولنیوم(فلوتیکازون+سالمترول) 500/50 م ک گ 1ع - -
اسپری رولنیوم50/250م ک گ (فلوتیکازون+پروپیونات+سالمترول) 1ع - -
اسپری زنحیل(مومتازون/فورمترول) 5/100 م ک گ 1 ع Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 100 mcg/5mcg -
دریافت فایل
اسپری زنحیل(مومتازون/فورمترول) 5/200 م ک گ 1 ع Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg -
دریافت فایل
اسپری سالمفلو 125 م ک گ 1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MCG INHALER -
اسپری سالمفلو 250 م ک گ 1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MCG INHALER -
اسپری سالمفلو 50 م ک گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/50MCG INHALER -