برو بالا
   1396 جمعه 4 فروردین
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
باند سوختگی کنار بافته 5*270 س 72 ع - -
باند سوختگی کنار بافته 7.5*270 س 60 ع - -
باند سوختگی کناربافته 10*270 س 36 ع - -
باند سوختگی کناربافته 15*270 س 30 ع - -
باند سوختگی کناربافته 20*270 س 18 ع - -
باند کشی با فشار زیاد 10س 1ع - -
باند کشی با فشار زیاد 15س 1ع - -
باند کشی با فشار زیاد 7.5 س 1ع - -
باند کشی فشار قوی 7.5*450 س 24 ع - -
باند کشی فشارقوی 10*450 س 16 ع - -
باند کشی فشارقوی 15*450 س 12 ع - -
باند کشی فشارقوی 20*450 س 8 ع - -
باند کشی فشارقوی 5*450 س 32 ع - -
باند کناربافته سوختگی 10س 1ع - -
باند کناربافته سوختگی 15س 1ع - -
بسته اهدائی حکیمان طب - -
بسته اهدایی شرکت سمر طب درمان - -
پاستیل مولتی ویتامین و مینرال کودکان سوپرنچرال 50 ع - -
پد الکلی 100 ع - درمان سرطان هاي خوني
پماد آنتی هموروئید15 گ 1ع ANTIHEMORRHOID 15G OINT -