برو بالا
   1396 پنج شنبه 28 دی
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
اسپری فلوتیکورت پلاس( فلوتیکازون + سالمترول ) 250م گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MCG INHALER -
اسپری فلوتیکورت پلاس( فلوتیکازون + سالمترول) 125م گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MCG INHALER -
اسپری فلومیست(فلوتیکازون)50م گ1ع FLUTICASONE 50MCG/DOSE 100DOSE NASAL SPRAY -
اسپری فلوهیل(فلوتیکازون)125 م ک گ 1 ع FLUTICASONE 125MCG/DOSE 120DOSE SPRAY -
اسپری فلوهیل(فلوتیکازون)250 م ک گ 1 ع FLUTICASONE 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAY -
اسپری فلیکسوتاید 125 م ک گ 1 ع - -
اسپری لیدوکائین 10% /100 م ل 1 ع - -
اسپری لیدوکائین 10% /50 م ل 1 ع - -
اسپری لیدوکائین 10% 100 سی سی 1 ع LIDOCAINE 10% 100ML SPRAY -
اسپری لیدوکائین 10% 50 سی سی 1 ع LIDOCAINE 10% 50ML SPRAY -
اسپری نیترولینگوال (نیتروگلیسیرین) 0/4 م گ 1ع NITROGLYCERIN 400MCG/DOSE SPRAY -
اسکالپ وین آبی سایز 23 100 ع - -
اسکالپ وین سفید سایز 19 100 ع - عفونت هاي داخل شكمي ،ادراري تناسلي ،اندوكارديت و سپتي سمي
الگزیر برم هگزین 60 م ل 1 ع (جدید) BROMHEXINE HCL 4MG/5ML 60ML ELIXIR -
الگزیر برم هگزین 60 م ل 1ع BROMHEXINE HCL 4MG/5ML 60ML ELIXIR -
الگزیر تئوفیلین جی 120م ل 1ع THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP -
الگزیر دی سیکلومین 1ع DICYCLOMINE HCL 10MG/5ML ELIXIR -
الگزیر دیسکلومین 60 م ل 1ع - -
الگزیر دیفن هیدرامین 60 م ل 1 ع (جدید) DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR -
الگزیر دیفن هیدرامین 60م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR -