برو بالا
   1397 جمعه 28 دی
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول دابکسا (دابیگاتران) 110 م گ 60 ع DABIGATRAN 110MG CAP -
کپسول دابکسا (دابیگاتران) 75 م گ 60 ع DABIGATRAN 75MG CAP -
کپسول دابیگاتران 110 م گ 30 ع DABIGATRAN 110MG CAP -
کپسول داتی سین(کلیندامایسین) 150 م گ 30 ع CLINDAMYCIN HCL 150MG CAP -
کپسول داتی سین(کلیندامایسین) 300 م گ 30 ع CLINDAMYCIN 300MG CAP -
کپسول دانتریوم(دانترولن) 25 م گ 100ع DANTROLENE SODIUM 25MG CAP -
کپسول دانلوین ( فینگولیمود ) 0.5 م گ 28 ع - -
کپسول دانوژن ( دانازول ) 100م گ 100 ع - -
کپسول دانوژن ( دانازول ) 100م گ 50 ع DANAZOL 100MG CAP -
کپسول دانوژن ( دانازول ) 200م گ 100ع DANAZOL 200MG CAP -
کپسول داکسپین(دوکسپین) 25 م گ 100 ع DOXEPIN HCL 25MG CAP -
کپسول داکسپین(دوکسپین)10 م گ 100 ع DOXEPIN HCL 10MG CAP -
کپسول داکسی سایکلین 100 م گ 100 ع DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100MG CAP -
کپسول داکسی سایکلین 100 م گ 100 ع - رازک - -
کپسول داکسی سایکلین 100 م گ 100ع(رازک) - -
کپسول داکسی سایکلین 100 م گ 30 ع - -
کپسول داکسی سایکلین 100م گ 100ع DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100MG CAP -
کپسول دایمتیکون 125 م گ 30 ع DIMETHICONE 125MG PEARL -
کپسول دایمتیکون 180 م گ 30 ع DIMETHICONE 180MG SOFT GEL CAP -
کپسول دپریلکس (ونلافاکسین) 37/5 م گ 30 ع VENLAFAXINE 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP داروي ضد افسردگي وضد اضطراب