برو بالا
   1396 چهارشنبه 2 اسفند
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کرم واژینال اکوئین(استروژن کونژوگه)1ع CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG/G 42.5G VAG CREAM در درمان علائم مشخص يائسگي نظير خشكي واژن-خارش و التهاب واژن به كار ميرود.
کرم واژینال تریپل سولفا 78 گ 1 ع TRIPLE SULFA 78G VAG CREAM -
کرم واژینال تریپل سولفا78گ 1ع TRIPLE SULFA 78G VAG CREAM -
کرم واژینال دالاواگ سی( کلیندامایسین + کلوتریمازول) 2% 40 گ 1ع - عفونت هاي ميكروبي واژينال
کرم واژینال دالاواگ(کلیندامایسین)2% 40 گ 1ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2% 40G VAG CREAM عفونت هاي ميكروبي واژينال
کرم واژینال کانازول (کلوتریمازول) 2% 20 گ 1ع CLOTRIMAZOLE 2% 20G VAG CREAM -
کرم واژینال کانازول (کلوتریمازول) 2% 20 گ 1ع(جدید) CLOTRIMAZOLE 1% 20G VAG CREAM -
کرم واژینال کانازول (کلوتریمازول) 2% 50 گ 1ع - -
کرم واژینال کلوتریمازول 1% 50 گ 1ع CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM -
کرم واژینال کلوتریمازول 1% 50 گ 1ع (جدید) CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM -
کرم واژینال کلوتریمازول1% بهسا 1ع (CLOTRIMAZOLE) 1% CREAM VAG -
کرم واژینال کلومازول ( کلوتریمازول) 1% 1ع CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM -
کرم واژینال کلیندامایسین /کلوتریمازول 2% 30گ 1ع - -
کرم واژینال کلیندامایسین + کلوتریمازول 2% 40 گ 1ع CLINDAMYCINPHOSPHATE/CLOTRIMAZOL 2% 40G VAG CREAM عفونت هاي ميكروبي واژينال
کرم ونوویتال 30گ 1ع - -
کرم کالامکس(کالامین) 100 گ 1ع CALAMINE 8% 30G CREAM -
کرم کالامین 8% - 30 گ 1 ع CALAMINE 8% 30G CREAM -
کرم کتوکونازول 2% 30 گ 1 ع KETOCONAZOLE 2% 30G CREAM -
کرم کروتامیتون 10% 30 گ 1 ع CROTAMITON 10% 30G TOP CREAM -
کرم کروتامیتون 10% 30 گ 1 ع (قدیم) CROTAMITON 10% 30G TOP CREAM -