برو بالا
   1397 دوشنبه 2 مهر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول کولومب (مبورین) 200 م گ 50ع MEBEVERINE 200MG ER CAP -
کپسول کوکیوتن 100 م گ هلث برست 30 ع - -
کپسول کوکیوتن 30 م گ هلث برست 30 ع - -
کپسول کوکیوتن 30 م گ 100 ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول کوکیوتن 60 م گ 60 ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول کی پی تیوا(تیو تروپیوم بروماید) 18 م ک گ 15 ع TIOTROPIUM 0.018MG FOR INHAL -
کپسول کیوتن پلاس 100م گ 60ع _FOOD SUPPLEMENTS جز داروهاي مكمل و تقويتي براي سلامت قلب و عروق مي باشد
دریافت فایل
کپسول کیوتن پلاس 30م گ 60ع _FOOD SUPPLEMENTS جز داروهاي مكمل و تقويتي براي سلامت قلب و عروق مي باشد
دریافت فایل
کرم پلیازون (ویتامین کا)1ع(اهدایی) _MEDICAL DEVICES -
کرم واژینال کلوتریمازول 1% 50گ + اپلیکاتور 1 ع (otc) - -
کرم واژینال کلوتریمازول 2% 50گ + 7عدد اپلیکاتور CLOTRIMAZOLE 2% 50G VAG CREAM -
کرم واژینال کلوتریمازول 2% 50گ + 7عدد اپلیکاتور 1 ع (otc) - -
کرم کاپسیدین 30گ 1 ع CAPSIDIN® CREAM -
دریافت فایل
کرم استرومارین(استروژن کونژوگه)0.625 م گ 1ع CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG/G 42.5G VAG CREAM -
کرم استرین 1 ع CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG/G 42.5G VAG CREAM -
کرم افوریکس 5% 1 ع - -
کرم الیدل 1% 30 گ 1ع PIMECROLIMUS 1% 30G CREAM -
دریافت فایل
کرم اورکس(اوره) 10% 30گ 1ع UREA 10% CREAM -
کرم اورکس(اوره) 20% 30 گ 1ع UREA 20% CREAM -
کرم اورکس(اوره) 5% 30 گ 1ع UREA 5% CREAM -