برو بالا
   1397 دوشنبه 26 آذر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول فلوکونازول 150 م گ 4 ع FLUCONAZOLE 150MG CAP -
کپسول فلوکونازول 150 م گ 30 ع - -
کپسول فلوکونازول 150 م گ 4 ع FLUCONAZOLE 150MG CAP -
کپسول فلوکونازول 50 م گ 10ع FLUCONAZOLE 50MG CAP -
کپسول فلکسوم ( فلکسان ) 30 ع - -
کپسول فلکسی فورت (مارینوکس)60ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول فنوفیبرات 100 م گ 60 ع FENOFIBRATE 100MG CAP -
کپسول فنوفیبرات 200 م گ 100 ع - -
کپسول فنوفیبرات 200 م گ 30 ع - -
کپسول فنوفیبرات 200 م گ 50ع FENOFIBRATE 200MG CAP -
کپسول فنوفیبرات 200م‌گ 30ع FENOFIBRATE 200MG CAP -
کپسول فنی توئین 100م گ100ع PHENYTOIN SODIUM 100MG CAP -
کپسول فوربیوکپ (پروبایوتیک) 24 ع _HERBAL MEDICINES -
کپسول فوسجینجال (تقویت ذهن) 30ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول فولایرون زینک (فولیک اسید +آهن+زینک) 30 ع _FOOD SUPPLEMENTS پيشگيري و درمان كم خوني ناشي از فقر آهن ،مكمل مورد استفاده در دوران بارداري و قاعدگي
کپسول فولی دی 30 ع - -
کپسول فینگولیا (فینگولیمود) 0/5 م گ 30 ع FINGOLIMOD 0.5MG CAP -
کپسول فینگولیمود 0/5 م گ 30 ع FINGOLIMOD 0.5MG CAP -
کپسول فینگولیمود5م گ 30ع - -
کپسول گاباپنتین 100 م گ 100 ع - -