برو بالا
   1397 شنبه 28 مهر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول نرم ویتامین ایی 400 م گ 50 ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول نرم ویتامین د3 2000 واحدی 60 ع - -
کپسول نرم کلد ژل (سرماخوردگی) 20 ع (جدید) ADULT COLD PREPARATION-4 CAP(SOFT GEL) -
کپسول نرم کلدژل فورت (روز و شب) 16 ع ADULT COLD PREPARATION 5&7 CAP(SOFT GEL) -
کپسول نرم کلسی تریول ( دی تریول ) 0.25 م گ 60 ع - -
کپسول نرم کلسی تریول 0.25 م ک گ 90 ع CALCITRIOL 0.25 MCG CAP -
کپسول نرم کلسیم د 3 (پریفرد)60ع - -
کپسول نرم کلسیم 1000 م گ 600 واحد + ویتامین د 3 ( تالیکوئید پلاس ) 50 ع - -
کپسول نرم کلسیم د3 50 ع - -
کپسول نوافن (استامینوفن+ ایبوپروفن + کافئین) 30 ع (OTC) -الحاوی - -
کپسول نوافن (استامینوفن+کافئین+ایبوپروفن) 30ع (جدید) - -
کپسول نوپنتین ( گاباپنتین ) 100 م گ 30 ع - تسكين علائم مربوط التهاب آلرژيك مخاط بيني و حساسيت هاي پوستي مانند كهير مزمن
کپسول نوپنتین( گاباپنتین) 300 م گ 30 ع GABAPENTIN 300MG CAP تسكين علائم مربوط التهاب آلرژيك مخاط بيني و حساسيت هاي پوستي مانند كهير مزمن
کپسول نوروایج 60 ع - -
کپسول نوروپنتین 300 م گ 100 ع - مهر دارو - -
کپسول نوروتک ( تاناستوم ولگار + اورتیکا دیویکا + روزا کانینا) 60 ع - -
کپسول نوریکا (پرگابالین) 150 م گ 28 ع - -
کپسول نوریکا (پرگابالین) 75 م گ 28 ع - -
کپسول نکسیتور (اس امپرازول) 20 م گ 15 ع ESOMEPRAZOLE 20MG TAB -
کپسول نکسیتور (اس امپرازول) 40 م گ 15 ع ESOMEPRAZOLE 40MG TAB -