برو بالا
   1398 جمعه 6 اردیبهشت
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول آی ویت پلاس 30 ع - -
کپسول آیروسانول( فروس گلایسین سولفات ) 30 ع FERROUS GLYCINE SULPHATE CAP -
کپسول آیرون (گلیسینات) 28 م گ 90 ع - سی تو آراد پارس - -
کپسول آیرون پلاس (مارینوکس) 60ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول ابیتانت (اپرپیتانت) 125/80/80 م گ 3 ع APREPITANT 125/80/80MG CAP -
کپسول اپتی ویژن 30ع - -
کپسول اپرپیتانت 125/80/80 م گ 3 ع APREPITANT 125/80/80MG CAP -
کپسول اپرپیتانت 125/80/80م گ 3 ع APREPITANT 125/80/80MG CAP -
کپسول اپرند (اپرپیتانت)80/80/125 3 ع APREPITANT 125/80/80MG CAP -
کپسول اتوپساید 100 م گ 8 ع - -
کپسول ارسوفلور 300 م گ 20ع URSODEOXYCHOLIC ACID 300MG CAP پيشگيري از پيدايش سنگ كيسه صفرا ودفع سنگهاي كلسترولي كيسه صفرا
کپسول ارلیستات 120 م گ 60ع - -
کپسول ارلیستات 120 م گ 20 ع ORLISTAT 120MG CAP -
کپسول ازونیوم (اس امپرازول)20 م گ بلیستر 14 ع ESOMEPRAZOLE 20MG CAP ضد بارداري درمان خونريزي ناشي از اختلال كاركرد رحم و درمان كيست تخمدان
دریافت فایل
کپسول ازونیوم (اس امپرازول)40 م گ بلیستر 14 ع ESOMEPRAZOLE 40MG CAP ضد بارداري درمان خونريزي ناشي از اختلال كاركرد رحم و درمان كيست تخمدان
دریافت فایل
کپسول ازونیوم(اس امپرازول) 20 م گ قوطی 14 ع ESOMEPRAZOLE 20MG CAP -
دریافت فایل
کپسول ازونیوم(اس امپرازول) 40 م گ قوطی 14 ع ESOMEPRAZOLE 40MG CAP -
دریافت فایل
کپسول اس اسنشیال (مکمل آقایان) (پریفرید) 60ع - -
کپسول اس امپرازول 20 م گ 14 ع - -
کپسول اس امپرازول 40 م گ 14 ع - -