برو بالا
   1398 یکشنبه 31 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
ویال مروپنم ( آفاپنم ) 500 م گ 10 ع - -
ویال مروپنم 1 گ 10 ع MEROPENEM 1G VIAL -
ویال مروپنم 1000 گ 1ع MEROPENEM 1G VIAL -
ویال مروپنم 1000 م گ 1 ع MEROPENEM 1G VIAL -
ویال مروپنم 1000 م گ 12 ع - -
ویال مروپنم 500 م گ 1 ع MEROPENEM 500MG VIAL -
ویال مروپنم 500 م گ 10 ع MEROPENEM 500MG VIAL -
ویال مروپنم 500 م گ 12 ع - -
ویال مروپنم 500 م گ 1ع MEROPENEM 500MG VIAL -
ویال مروکسان (مروپنم) 1گ 10ع MEROPENEM 1G VIAL -
ویال مروکسان (مروپنم)500م گ 10 ع MEROPENEM 500MG VIAL -
ویال مگلومین کمپاند 76% 20م ل 10ع - -
ویال مگنویست(دیمگلومین گادوپنتتات) 15م ل 1ع GADOPENTETATE DIMEGLUMINE 469MG/ML VIAL داروي حاجب براي MRI
دریافت فایل
ویال ملفالان 50 م گ 1ع MELPHALAN 2MG TAB -
ویال میتومایسین 2 م گ 1ع MITOMYCIN 2MG VIAL -
دریافت فایل
ویال میتومایسین 2 م گ 1 ع MITOMYCIN 2MG VIAL -
ویال میتومایسین 2 م گ 1ع MITOMYCIN 2MG VIAL -
ویال میتومایسین 2م گ 1 ع MITOMYCIN 2MG VIAL -
ویال میتونکو ( میتومایسین ) 2م گ 1ع - -
ویال میوزاک(دوبوتامین)250 م گ /20 م ل 1 ع - -