برو بالا
   1398 جمعه 6 اردیبهشت
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول ایتراکونازول 100 م گ 10ع - -
کپسول ایتراکونازول 100م گ 10ع ITRACONAZOLE 100MG CAP -
کپسول ایزوترت هگزال ( ایزوترتینوئین) 20 م گ 20 ع ISOTRETINOIN 20MG CAP -
کپسول ایزوسوپرا (ایزوترتینوئین) 16 م گ 30 ع - -
کپسول ایزی آیرون سوپرنچرال 60 ع - -
کپسول ایزی آیرون30 ع - -
کپسول ایماکو ( ایماتینیب) 100 م گ 30 ع - -
کپسول ایماکو ( ایماتینیب) 100 م گ 30 ع IMATINIB MESYLATE 100MG CAP -
دریافت فایل
کپسول ایمند(آپرپیتانت) 80 /80/ 125 م گ 3 ع APREPITANT 125/80/80MG CAP -
کپسول ایندومتاسین 25 م گ 100 ع INDOMETHACIN 25MG CAP -
کپسول ایندومتاسین 25 م گ 100ع INDOMETHACIN 25MG CAP -
کپسول ایندومتاسین25م‌گ 100ع INDOMETHACIN 25MG CAP -
کپسول ب کمپلکس آپوویتال 30 ع - -
کپسول بادی کلینز(مارینوکس) 60ع _FOOD SUPPLEMENTS -
دریافت فایل
کپسول بایوپنتین(گاباپنتین) 100م گ 30ع GABAPENTIN 100MG CAP -
کپسول بایوپنتین(گاباپنتین) 300 م گ 30ع GABAPENTIN 300MG CAP -
کپسول بنفوتیامین 150 م گ 120ع - استئوآرتريت - بهبود درد مفاصل
کپسول بیوتین 30 ع - -
کپسول پانکراتین 10000 م گ 100ع - -
کپسول پاورفیت 32ع - -