برو بالا
   1398 چهارشنبه 5 تیر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول امگا 3 1000 م گ (مارینوکس) 60ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول امگا 3 ( روغن ماهی ) 50 ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول امگا 3 ( یوروویتال ) 60 ع - -
کپسول امگا 3 ، 120 ع - -
کپسول امگا -3 1000 م گ 60 ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول امگا 3 پرمیوم 1000م گ (مارینوکس)60ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول امگاتری 550م گ ویتارمونیل 100ع OMEGA-3 <VITARMONY -
کپسول امگازون 30ع Omegazone -
دریافت فایل
کپسول امنیک(تامسولوسین) 0.4م گ 30 ع - مورد استفاده در مراكز راديولوژي ،سي تي اسكن وMRI
کپسول اموزول(اس امپرازول) 20 م گ 28 ع ESOMEPRAZOLE 20MG CAP -
کپسول اموزول(اس امپرازول) 40 م گ 28 ع ESOMEPRAZOLE 40MG CAP -
کپسول انرژی کمپلکس 100ع - -
کپسول انرکاف(کافئین)200م گ 30ع - -
کپسول او پی دی موبی اکتیو 30 ع - -
کپسول اوتروژستان(پروژسترون) 200 م گ 15 ع PROGESTERONE 200MG CAP -
کپسول اوتروژستان(پروژسترون)100 م گ 30 ع PROGESTERONE 100MG CAP -
کپسول اورامین ای 30 ع - -
کپسول اورسوداکسی کولیک اسید ( ارسوبیل ) 250 م گ 50 ع - -
کپسول اورسوداکسی کولیک اسید(اورسوگارد) 300 م گ 30 ع - -
کپسول اورسودوکسی کولیک اسید 300 م گ 50 ع - البرز دارو - -