برو بالا
   1398 چهارشنبه 5 تیر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول اورسودوکسی کولیک اسید250م گ 50ع - -
کپسول اورسودوکسی کولیک اسید300 م گ 50ع - -
کپسول اورسودکس (اورسودکس کولیک اسید) 300 م گ 100ع URSODEOXYCHOLIC ACID 300MG CAP -
کپسول اورسودکس 250م گ 100ع URSODEOXYCHOLIC ACID 250MG CAP -
کپسول اورسوفار(اورسوداکسی کولیک اسید) 300 م گ 30 ع URSODEOXYCHOLIC ACID 300MG CAP -
کپسول اورسوفالک(اوروسوداکسی کولیک اسید) 250 م گ 100 ع URSODEOXYCHOLIC ACID 250MG CAP -
کپسول اورسوکولاسید250م گ 20ع URSODEOXYCHOLIC ACID 250MG CAP -
کپسول اولتاپ(امپرازول)20 م گ 28 ع OMEPRAZOLE 20MG CAP -
دریافت فایل
کپسول اوماکور(امگا3) 1000 م گ 28 ع _FOOD SUPPLEMENTS درمان افسردگي ، بيماري وسواس و اختلالات اضطرابي
دریافت فایل
کپسول اکتوپنتین 100 م گ 50 ع - -
کپسول اکتوپنتین 300 م گ 50 ع - -
کپسول اکسی پرازول ( امپرازول) 20 م گ 28ع - -
کپسول ایترانکس(ایتراکونازول) 100 م گ 10 ع ITRACONAZOLE 100MG CAP -
کپسول ایتراکونازول 100 م گ 10ع - -
کپسول ایتراکونازول 100م گ 10ع ITRACONAZOLE 100MG CAP -
کپسول ایزن فلورادیکس ( آهن + ویتامین ب ) 40 ع floradix eisen plus B vitamin -
کپسول ایزوترت هگزال ( ایزوترتینوئین) 20 م گ 20 ع ISOTRETINOIN 20MG CAP -
کپسول ایزوسوپرا (ایزوترتینوئین) 16 م گ 30 ع - -
کپسول ایزی آیرون سوپرنچرال 60 ع - -
کپسول ایزی آیرون30 ع - -