برو بالا
   1398 پنج شنبه 27 تیر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول اکتوپنتین 100 م گ 50 ع - -
کپسول اکتوپنتین 300 م گ 50 ع - -
کپسول اکسی پرازول ( امپرازول) 20 م گ 28ع - -
کپسول ایترانکس(ایتراکونازول) 100 م گ 10 ع ITRACONAZOLE 100MG CAP -
کپسول ایتراکونازول 100 م گ 10ع - -
کپسول ایتراکونازول 100م گ 10ع ITRACONAZOLE 100MG CAP -
کپسول ایزن فلورادیکس ( آهن + ویتامین ب ) 40 ع floradix eisen plus B vitamin -
کپسول ایزوترت هگزال ( ایزوترتینوئین) 20 م گ 20 ع ISOTRETINOIN 20MG CAP -
کپسول ایزوسوپرا (ایزوترتینوئین) 16 م گ 30 ع - -
کپسول ایزی آیرون سوپرنچرال 60 ع - -
کپسول ایزی آیرون30 ع - -
کپسول ایماتینیب اکویدا100م گ 30ع - -
کپسول ایماکو ( ایماتینیب) 100 م گ 30 ع - -
کپسول ایماکو ( ایماتینیب) 100 م گ 30 ع IMATINIB MESYLATE 100MG CAP -
دریافت فایل
کپسول ایماکو (ایماتینیب) 400 م گ 10ع - -
کپسول ایمند(آپرپیتانت) 80 /80/ 125 م گ 3 ع APREPITANT 125/80/80MG CAP -
کپسول ایندومتاسین 25 م گ 100 ع INDOMETHACIN 25MG CAP -
کپسول ایندومتاسین 25 م گ 100ع INDOMETHACIN 25MG CAP -
کپسول ایندومتاسین25م‌گ 100ع INDOMETHACIN 25MG CAP -
کپسول ب کمپلکس آپوویتال 30 ع - -