برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول تامسولوسین ( پروترال ) 0.4 م گ 30 ع - -
کپسول تامسولوسین 0.4 م گ 30 ع TAMSULOSIN 0.4MG CAP -
کپسول تامسولوسین 0.4 م گ 50 ع - -
کپسول تامسولوسین 0.4 م گ پیوسته رهش 30 ع - -
کپسول تامسولوسین 0.4 م گ30 ع TAMSULOSIN 0.4MG CAP -
کپسول تامسولوسین 0/4 م گ 30ع - -
کپسول تامسولوسین 100 ع TAMSULOSIN 0.4MG CAP -
کپسول تامسولوسین0.4م گ 30 ع TAMSULOSIN 0.4MG CAP -
کپسول تامسوور(تامسولوسین) 0.4 م گ 30 ع TAMSULOSIN 0.4MG CAP -
کپسول تاموسین(تامسولوسین)0.4 م گ 30ع TAMSULOSIN 0.4MG CAP -
کپسول تتراسایکلین 250 م گ 100 ع TETRACYCLINE 250MG CAP -
کپسول تتراسایکلین 250 م گ 100 ع - رازک - -
کپسول تتراسایکلین 250 م گ 100ع (رازک) - -
کپسول تتراسایکلین 250م گ 100ع TETRACYCLINE 250MG CAP -
کپسول تدالوسین (تامسولوسین) 0.4 م گ 30 ع TAMSULOSIN 0.4MG CAP -
کپسول ترنسید(ترانگزامیک اسید) 250 م گ 100 ع - -
کپسول تری نوپین ( استامینوفن/ایبوبروفن/کافئین) 20 ع ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP -
کپسول تریرول (فنوفیبرات) 100 م گ 100ع FENOFIBRATE 100MG CAP -
کپسول تریرول (فنوفیبرات) 200 م گ 100 ع FENOFIBRATE 200MG CAP -
کپسول تقویت قوای جنسی آقایان ماکاویت(یوروویتال)60ع - در رفع مشكلات سيستم ادراري و به ويژه بزرگي پروستات مورد استفاده قرار مي گيرد.