برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول تقویت قوای جنسی بانوان ماکاویت(یوروویتال)60ع - در رفع مشكلات سيستم ادراري و به ويژه بزرگي پروستات مورد استفاده قرار مي گيرد.
کپسول تموزولامید100م گ 5ع - -
کپسول تموزولامید100م گ 5ع TEMOZOLAMIDE 100MG CAP -
کپسول تموزولامید20م گ 5ع - -
کپسول تموزولامید250م گ 5ع TEMOZOLAMIDE 250MG CAP -
کپسول تولتریدون ( تروتودین ) 2 م گ 30 ع - -
کپسول تولتریدون ( تروتودین ) 4 م گ 30 ع - -
کپسول تیستی لین 30 ع - -
کپسول تیوتکسین 5م گ 100ع THIOTHIXENE 5MG CAP -
کپسول جم فکتو(جم فیبروزیل) 300 م گ 60 ع GEMFIBROZIL 300MG CAP -
کپسول جم فیبروزیل 300 م گ 100ع - -
کپسول جم فیبروزیل 300 م گ 100 ع - -
کپسول جم فیبروزیل 300 م گ 100ع GEMFIBROZIL 300MG CAP -
کپسول جم فیبروزیل 300 م گ 50 ع GEMFIBROZIL 300MG CAP -
کپسول جم فیبروزیل 300م گ 100ع GEMFIBROZIL 300MG CAP -
کپسول جم فیبروزیل300م گ100ع GEMFIBROZIL 300MG CAP -
کپسول جمی پید (جم فیبروزیل)300 م گ 30 ع - -
کپسول جینسانا 100 ع GINSANA CAP افزايش توان و انرژي در فعاليت هاي ورزشي و افزايش ميل جنسي
کپسول جینسانا 30 ع GINSANA CAP افزايش توان و انرژي در فعاليت هاي ورزشي و افزايش ميل جنسي
کپسول جینسینگ + رویال ژلی 100 ع _FOOD SUPPLEMENTS -