برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول جینک اکتیو ( جینکو بیلوبا ) 30 ع - -
کپسول جینکوبیلوبا 60 م گ 60 ع - -
کپسول جینکوبیلوبا ویتارمونیل 200م گ 30 ع ْGINKO BILOBA <VITARMONYL> CAP -
دریافت فایل
کپسول جینکوسان 30ع GINCOSAN CAP -
کپسول چیکن کلاژن 500 م گ 60ع - استئوآرتريت - بهبود درد مفاصل
کپسول دابیگاتران 110 م گ 30 ع DABIGATRAN 110MG CAP -
کپسول داتی سین(کلیندامایسین) 150 م گ 30 ع CLINDAMYCIN HCL 150MG CAP -
کپسول داتی سین(کلیندامایسین) 300 م گ 30 ع CLINDAMYCIN 300MG CAP -
کپسول دانتریوم(دانترولن) 25 م گ 100ع DANTROLENE SODIUM 25MG CAP -
کپسول دانلوین ( فینگولیمود ) 0.5 م گ 28 ع - -
کپسول دانوژن ( دانازول ) 100م گ 100 ع - -
کپسول دانوژن ( دانازول ) 100م گ 50 ع DANAZOL 100MG CAP -
کپسول دانوژن ( دانازول ) 200م گ 100ع DANAZOL 200MG CAP -
کپسول داکسپین(دوکسپین) 25 م گ 100 ع DOXEPIN HCL 25MG CAP -
کپسول داکسپین(دوکسپین)10 م گ 100 ع DOXEPIN HCL 10MG CAP -
کپسول داکسی سایکلین 100 م گ 100 ع DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100MG CAP -
کپسول داکسی سایکلین 100 م گ 100 ع - رازک - -
کپسول داکسی سایکلین 100 م گ 100ع(رازک) - -
کپسول داکسی سایکلین 100 م گ 30 ع - -
کپسول داکسی سایکلین 100م گ 100ع DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100MG CAP -