برو بالا
   1398 یکشنبه 31 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول تایسونا ( سونیتینیب ) 12.5 م گ 28 ع - -
کپسول تتراسایکلین 250 م گ 100 ع TETRACYCLINE 250MG CAP -
کپسول تتراسایکلین 250 م گ 100 ع - رازک - -
کپسول تتراسایکلین 250 م گ 100ع (رازک) - -
کپسول تتراسایکلین 250م گ 100ع TETRACYCLINE 250MG CAP -
کپسول تدالوسین (تامسولوسین) 0.4 م گ 30 ع TAMSULOSIN 0.4MG CAP -
کپسول ترنسید(ترانگزامیک اسید) 250 م گ 100 ع - -
کپسول تری نوپین ( استامینوفن/ایبوبروفن/کافئین) 20 ع ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP -
کپسول تریرول (فنوفیبرات) 100 م گ 100ع FENOFIBRATE 100MG CAP -
کپسول تریرول (فنوفیبرات) 200 م گ 100 ع FENOFIBRATE 200MG CAP -
کپسول تقویت قوای جنسی آقایان ماکاویت(یوروویتال)60ع - در رفع مشكلات سيستم ادراري و به ويژه بزرگي پروستات مورد استفاده قرار مي گيرد.
کپسول تقویت قوای جنسی بانوان ماکاویت(یوروویتال)60ع - در رفع مشكلات سيستم ادراري و به ويژه بزرگي پروستات مورد استفاده قرار مي گيرد.
کپسول تموزولامید100م گ 5ع - -
کپسول تموزولامید100م گ 5ع TEMOZOLAMIDE 100MG CAP -
کپسول تموزولامید20م گ 5ع - -
کپسول تموزولامید250م گ 5ع TEMOZOLAMIDE 250MG CAP -
کپسول تولتریدون ( تروتودین ) 2 م گ 30 ع - -
کپسول تولتریدون ( تروتودین ) 4 م گ 30 ع - -
کپسول تیستی لین 30 ع - -
کپسول تیوتکسین 5م گ 100ع THIOTHIXENE 5MG CAP -