برو بالا
   1398 یکشنبه 31 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول جم فکتو(جم فیبروزیل) 300 م گ 60 ع GEMFIBROZIL 300MG CAP -
کپسول جم فیبروزیل 300 م گ 100ع - -
کپسول جم فیبروزیل 300 م گ 100 ع - -
کپسول جم فیبروزیل 300 م گ 100ع GEMFIBROZIL 300MG CAP -
کپسول جم فیبروزیل 300 م گ 50 ع GEMFIBROZIL 300MG CAP -
کپسول جم فیبروزیل 300م گ 100ع GEMFIBROZIL 300MG CAP -
کپسول جم فیبروزیل300م گ100ع GEMFIBROZIL 300MG CAP -
کپسول جمی پید (جم فیبروزیل)300 م گ 30 ع - -
کپسول جینسانا 100 ع GINSANA CAP افزايش توان و انرژي در فعاليت هاي ورزشي و افزايش ميل جنسي
کپسول جینسانا 30 ع GINSANA CAP افزايش توان و انرژي در فعاليت هاي ورزشي و افزايش ميل جنسي
کپسول جینسینگ + رویال ژلی 100 ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول جینک اکتیو ( جینکو بیلوبا ) 30 ع - -
کپسول جینکوبیلوبا 60 م گ 60 ع - -
کپسول جینکوبیلوبا ویتارمونیل 200م گ 30 ع ْGINKO BILOBA <VITARMONYL> CAP -
دریافت فایل
کپسول جینکوسان 30ع GINCOSAN CAP -
کپسول چیکن کلاژن 500 م گ 60ع - استئوآرتريت - بهبود درد مفاصل
کپسول خوراکی نواترتین(آسیترتین) 10م گ 60ع - -
کپسول خوراکی نواترتین(آسیترتین) 25م گ 60ع - -
کپسول دابیگاتران 110 م گ 30 ع DABIGATRAN 110MG CAP -
کپسول داتی سین(کلیندامایسین) 150 م گ 30 ع CLINDAMYCIN HCL 150MG CAP -