برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول سلکوکسیب 200 م گ 30 ع CELECOXIB 200MG CAP -
کپسول سلکوکسیب 200 م گ 30 ع - رازک - -
کپسول سلکوکسیب 200 م گ 30ع CELECOXIB 200MG CAP -
کپسول سلکوکسیب 200 م ل 30 ع - -
کپسول سنسو پرو 60 ع سی تو آراد پارس - -
کپسول سنسولین30ع - -
کپسول سواسید (لانسو پرازول) 30م گ 30 ع LANSOPRAZOLE 30MG CAP -
کپسول سواسید (لانسوپرازول)15 م گ 30ع - -
کپسول سوزین(سولفات روی) 110 م گ100ع SUZIN 25 mg CAP به عنوان يك مكمل غذايي در كودكان(روي يك ماده مهم و ضروري براي رشد كودكان است)
کپسول سونیتینیب12.5م گ 30ع - -
کپسول سونیتینیب25 م گ 30ع - -
کپسول سونیتینیب50 م گ 30ع - -
کپسول سیدرال فورت(آهن) 20ع - -
کپسول سیدرال کلاسیک (آهن)20ع - -
کپسول سیرنتین (گاباپنتین)300 م گ 100 ع - -
کپسول سینوتک ( دی متیل فومارات ) 120 م گ 14 ع - -
کپسول سینوتک ( دی متیل فومارات ) 240 م گ 30 ع - -
کپسول شارک 750 م گ 60 ع - زاگرس دارو پارسیان - -
کپسول شارک کارتیلاژ 60 ع - -
کپسول شارک کارتیلاژ 60ع (زاگرس دارو) - -