برو بالا
   1398 پنج شنبه 27 تیر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول لوکسور 30 م گ 30 ع DULOXETINE 30MG CAP -
کپسول لوکسور 60 م گ 30 ع DULOXETINE 60MG CAP -
کپسول لیپانتیل(فنوفیبرات) 200 م گ 30 ع FENOFIBRATE 200MG CAP -
دریافت فایل
کپسول لیوردتکس100ع - استئوآرتريت - بهبود درد مفاصل
کپسول ماکا آپوویتال 30 ع - -
کپسول مایع ای زاویت 200 واحد50ع _FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول مایع آلوئه ورا سوپرنچرال 60 ع _HERBAL MEDICINES -
کپسول مایع ادویفن (ایبوپروفن) 200 م گ 50ع IBUPROFEN 200MG PEARL -
کپسول مایع ادویفن(ایبوپروفن) 400م گ 50ع IBUPROFEN 400MG PEARL -
کپسول مایع امگا 3 50ع OMEGA-3 CAP -
کپسول مایع امگا 9-6-3 سوپرنچرال 60 ع FOOD SUPPLEMENTS -
کپسول مایع ای زاویت 100 م گ 100ع - -
کپسول مایع ای زاویت 100واحد100ع VITAMIN E 100IU PEARL -
کپسول مایع ای زاویت 400 واحد 50 ع VITAMIN E 400IU PEARL -
کپسول مایع ایمینورال(سیکلوسپرین) 100م گ50ع CICLOSPORIN 100MG CAP -
کپسول مایع ایمینورال(سیکلوسپرین)25 م گ50ع CICLOSPORIN 25MG CAP -
کپسول مایع ایمینورال(سیکلوسپرین)50 م گ50ع CICLOSPORIN 50MG CAP -
کپسول مایع د ویتین (ویتامین دی-3) 1000 واحدی 50 ع VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) PEARL -
کپسول مایع د ویتین (ویتامین دی-3) 2000 واحدی 50 ع VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) PEARL -
کپسول مایع د ویتین(ویتامین دی-3) 50000واحد 100ع VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) PEARL -