برو بالا
   1398 یکشنبه 31 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کپسول نرم کلسیم د 3 (پریفرد)60ع - -
کپسول نرم کلسیم 1000 م گ + ویتامین د 3 600 واحد ( تالیکوئید پلاس ) 50 ع - -
کپسول نرم کلسیم د3 50 ع - -
کپسول نوافن (استامینوفن+ ایبوپروفن + کافئین) 30 ع (OTC) -الحاوی - -
کپسول نوافن (استامینوفن+کافئین+ایبوپروفن) 30ع (جدید) - -
کپسول نوپنتین ( گاباپنتین ) 100 م گ 30 ع - تسكين علائم مربوط التهاب آلرژيك مخاط بيني و حساسيت هاي پوستي مانند كهير مزمن
کپسول نوپنتین( گاباپنتین) 300 م گ 30 ع GABAPENTIN 300MG CAP تسكين علائم مربوط التهاب آلرژيك مخاط بيني و حساسيت هاي پوستي مانند كهير مزمن
کپسول نوروایج 60 ع - -
کپسول نوروپنتین 300 م گ 100 ع - مهر دارو - -
کپسول نوروتک ( تاناستوم ولگار + اورتیکا دیویکا + روزا کانینا) 60 ع - -
کپسول نورونتین ( گاباپنتین ) 300 م گ 50 ع - -
کپسول نوریکا (پرگابالین) 150 م گ 28 ع - -
کپسول نوریکا (پرگابالین) 75 م گ 28 ع - -
کپسول نکسیتور (اس امپرازول) 20 م گ 15 ع ESOMEPRAZOLE 20MG TAB -
کپسول نکسیتور (اس امپرازول) 40 م گ 15 ع ESOMEPRAZOLE 40MG TAB -
کپسول نکسیوس(اس امپرازول)40م گ 14ع - -
کپسول نیتیزینون 10 م گ (بدون یارانه ) 60ع - -
کپسول نیتیزینون 2 م گ (بدون یارانه ) 60ع - -
کپسول نیتیزیون5 م گ (بدون یارانه)60ع - -
کپسول نیوفن (استامینوفن/ایبوپروفن/کافئین) 20ع - -