برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول چشمی میوویزین ( استیل کولین کلراید ) 6 ع ACETYLCHOLINE CHLORIDE 1% 2ML OPH AMP -
دریافت فایل
آمپول خوراکی سلنیز(سلنیوم) 100 م ک گ 20 ع - -
آمپول داتی سین (کلیندامایسین) 300 م گ/2 م ل 5 ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP 1)عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس 2)واژينيت باكتريايي 3)توكسوپلاسموز 4)پنوموني
آمپول دالادیک (کلیندامایسین)300 م گ/2 م ل 10 ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP 1)عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس 2)واژينيت باكتريايي 3)توكسوپلاسموز 4)پنوموني
آمپول دالادیک(کلیندامایسین)600م گ5ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 600MG/4ML AMP 1)عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس 2)واژينيت باكتريايي 3)توكسوپلاسموز 4)پنوموني
آمپول دپومدرول(متیل پردنیزولون)40م گ/م ل 1 ع METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP در درمان انواع بيماري شامل حساسيت ، التهاب روده اي ،آسم ، حساسيت پوستي ، التهاب مفاصل ، نقرس و.....
دریافت فایل
آمپول دسموپرسین استات 4 م ک گ /1م ل 10ع DESMOPRESSIN ACETATE 4MCG/1ML AMP -
دریافت فایل
آمپول دگزادیک (دگزامتازون)8م گ/2 م ل10ع DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP ادم مغزي،حالات التهابي،شوك،نارسايي غده فوق كليوي
آمپول دگزادیک(دگزامتازون)8م گ /2 م ل 100ع DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP ادم،حالات التهابي،شوك
آمپول دگزامتازون 8 م گ 10 ع - -
آمپول دگزامتازون 10 ع - -
آمپول دگزامتازون 2 م ل 10 ع DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP -
آمپول دگزامتازون 8 م گ 100ع - -
آمپول دگزامتازون2 م ل 100ع DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP -
آمپول دمتیک(متوکلوپرامید) 10 م گ/2 م ل100 ع METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP 1)جلوگيري يا كاهش تهوع واستفراغ ناشي از شيمي در ماني 2)جهت تسهيل لوله گذاري در روده كوچك
آمپول دمیترون (اندانسترون ) 4 م گ/2 م ل 5ع ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP جلوگيري از تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني
آمپول دوبوتامین 250 م گ مایلن 1ع DOBUTAMINE 250MG/20ML INJ افزايش برون ده قلب در درمان كوتاه مدت نارسايي جبران نشده قلب ناشي از كاهش قدرت انقباضي
دریافت فایل
آمپول دوبوتامین250 م گ /20 م ل 1 ع DOBUTAMINE 250MG/20ML INJ -
آمپول دوپادیک(دوپامین)200م گ /5 م ل 5ع DOPAMINE HCL 200MG/5ML AMP 1)درمان كمكي در شوك براي افزايش برون ده قلبي،فشار خون و جريان ادرار
آمپول دوپرام(دوکساپرام)100 م گ /5 م ل 5 ع DOXAPRAM HCL 100MG/5ML AMP -