برو بالا
   1397 شنبه 28 مهر
آگهی استخدام تهران

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
فروشنده ليسانس تهران مرد-زن 1397/07/11 1397/07/30
شرایط : ليسانس ترجيحا شيمي،مديريت،بازرگاني،ميكروبيولوژي-آشنايي كامل با دارو و رايانه-داراي 2سال سابقه كاري مرتبط.آشنايي با اصطلاحات دارويي،اصول بازاريابي،مشخصات فني محصولات.تسلط برمباحث مديريت عمليات فروش و بازار دارويي منطقه ومفاهيم مديريت كيفيت.

آگهي استخدام شیراز

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
موزع ديپلم و بالاتر شیراز مرد 1397/07/11 1397/07/30
شرایط : آشنا بادارو و اطلاعات مربوط به حمل و نگهداري دارو-- توانايي جسماني مناسب،- رفتار و بيان مناسب، حداقل 2سال سابقه كاري مرتبط.

آگهی استخدام کرمانشاه

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
فروشنده لیسانس کرمانشاه مرد-زن 1397/07/09 1397/07/30
شرایط : ليسانس ترجيحا شيمي،مديريت،بازرگاني،ميكروبيولوژي-آشنايي كامل با دارو و رايانه-داراي 2سال سابقه كاري مرتبط.آشنايي با اصطلاحات دارويي،اصول بازاريابي،مشخصات فني محصولات.تسلط برمباحث مديريت عمليات فروش و بازار دارويي منطقه ومفاهيم مديريت كيفيت.

آگهی استخدام یزد

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
فروشنده لیسانس یزد مرد-زن 1397/07/10 1397/07/30
شرایط : ليسانس ترجيحا شيمي،مديريت،بازرگاني،ميكروبيولوژي-آشنايي كامل با دارو و رايانه-داراي 2سال سابقه كاري مرتبط.آشنايي با اصطلاحات دارويي،اصول بازاريابي،مشخصات فني محصولات.تسلط برمباحث مديريت عمليات فروش و بازار دارويي منطقه ومفاهيم مديريت كيفيت.

آگهی استخدام سمنان

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
سرایدار دیپلم و بالاتر سمنان مرد 1397/07/11 1397/07/30
شرایط : دارای مهارتها و آموزشهاي تخصصي آتشنشاني و اطفاء حريق , امور نگهباني و حراست، متاهل - دارای شرايط جسماني مناسب و گواهینامه پایه 2.دارای سابقه کار مرتبط

ارائه رزومه