برو بالا
   1396 شنبه 4 آذر
آگهی استخدام شیراز-مقیم بوشهر

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
فروشنده لیسانس شیراز مرد-زن 1396/08/30 1396/09/16
شرایط : ليسانس ترجيحا شيمي،مديريت،بازرگاني،ميكروبيولوژي-آشنايي كامل با دارو و رايانه-داراي 2سال سابقه كاري مرتبط-حداكثر سن 30 سال.

آگهی استخدام گناباد

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
نگهبان دیپلم و بالاتر گناباد مرد 1396/09/01 1396/09/16
شرایط : دارای ضامن معتبر و سابقه کار مرتبط -داراي 2سال سابقه كاري مرتبط و ضامن معتبر- حداکثر سن 30 سال

ارائه رزومه