برو بالا
   1396 چهارشنبه 2 اسفند
آگهی استخدام تهران

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
انباردار ليسانس صنايع و مديريت بازرگاني تهران مرد 1396/12/02 1396/12/29
شرایط : آشنايي کامل با كامپيوتر،حداكثر سن 30سال-داراي 2سال سابقه مرتبط-تسلط بر اجراي اصول انبارداري و آشنا با الزامات GSPوGDP-برنامه ريزي و كنترل موجودي-آشنا با سيستم مديريت كيفيت،حمل و نقل و مفاهيم لجستيك و زنجيره تامين.
کارشناس و کارمند بازرگانی و فروش ترجیحا دکترای داروسازی و یا حداقل فوق لیسانس بازرگانی تهران مرد-زن 1396/11/21 1396/12/15
شرایط : آشنا با اصطلاحات دارویی و مشخصات فنی محصولات.//آشنا با : الزامات مدیریت کیفیت -الزامات خرید و سفارشات - اصول و روش کنترل موجودی-مفاهیم آمار توصیفی و تحلیلی-اصول بازرایابی و تحقیقات بازار-

آگهی استخدام رشت

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
فروشنده لیسانس رشت مرد-زن 1396/12/02 1396/12/29
شرایط : ليسانس ترجيحا شيمي،مديريت،بازرگاني،ميكروبيولوژي-آشنايي كامل با دارو و رايانه-داراي 2سال سابقه كاري مرتبط-حداكثر سن 30 سال.

آگهی استخدام کرمانشاه

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
فروشنده لیسانس کرمانشاه مرد-زن 1396/12/02 1396/12/29
شرایط : ليسانس ترجيحا شيمي،مديريت،بازرگاني،ميكروبيولوژي-آشنايي كامل با دارو و رايانه-داراي 2سال سابقه كاري مرتبط-حداكثر سن 30 سال.
موزع دیپلم و بالاتر کرمانشاه مرد 1396/12/02 1396/12/29
شرایط : آشنا با دارو و اطلاعات مربوط به حمل و نگهداری دارو- دارای دو سال سابقه کاری مرتبط و حداکثر30سال .

آگهی استخدام توزيع اصفهان

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
کارگر امور عمومی انبار ديپلم و بالاتر اصفهان مرد 1396/12/02 1396/12/29
شرایط : ترجیحاً دیپلم فنی یا رشته های مرتبط - 1 سال سابقه کار- حداکثر سن 30 سال
کارمند برنامه ریزی و کنترل حداقل لیسانس مدیریت و یا مهندسی صنایع اصفهان مرد-زن 1396/12/02 1396/12/29
شرایط : حداكثر 30 سال سن و آشنا به زبان انگلیسی، مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت و روشهای برنامه ریزی و کنترل موجودی و حداقل سابقه مرتبط 2 سال
راننده دیپلم و بالاتر اصفهان مرد 1396/12/02 1396/12/29
شرایط : ترجیحاً اتومکانیک -دوسال سابقه کار مرتبط و حداکثر سن 30 سال
فروشنده ليسانس اصفهان مرد-زن 1396/12/02 1396/12/29
شرایط : ليسانس ترجيحا شيمي،مديريت،بازرگاني،ميكروبيولوژي-آشنايي كامل با دارو و رايانه-داراي 2سال سابقه كاري مرتبط-حداكثر سن 30 سال.
موزع دیپلم و بالاتر اصفهان مرد 1396/12/02 1396/12/29
شرایط : آشنایی با دارو و اطلاعات مرتبط و حمل و نگهداری -حداقل 2 سال سابقه کار و حداکثر سن 30سال

آگهی استخدام کرمان

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
کارگر امور عمومی انبار ديپلم و بالاتر کرمان مرد 1396/12/02 1396/12/29
شرایط : ترجيحا ديپلم فني يا ساير رشته هاي مرتبط،آشنایی به کامپیوتر، داراي حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط و حداكثر سن 30 سال

آگهی استخدام مشهد

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
کارگر انبار دیپلم و بالاتر مشهد مرد 1396/12/02 1396/12/29
شرایط : شرایط : ترجیحاً دیپلم فنی یا رشته های مرتبط - 1 سال سابقه کار- حداکثر سن 30 سال

آگهی استخدام سمنان

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
فروشنده لیسانس سمنان مرد 1396/12/02 1396/12/29
شرایط : ليسانس ترجيحا شيمي،مديريت،بازرگاني،ميكروبيولوژي-آشنايي كامل با دارو و رايانه-داراي 2سال سابقه كاري مرتبط-حداكثر سن 30 سال.

ارائه رزومه