برو بالا
   1397 چهارشنبه 5 اردیبهشت
آگهی استخدام تهران

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
کارگر عمومی انبار دیپلم و بالاتر تهران مرد 1397/02/01 1397/02/31
شرایط : ترجیحاً دیپلم فنی یا رشته های مرتبط-يكسال سابقه کار-حداکثر سن 30سال

آگهی استخدام توزيع رشت

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
کارگر امور عمومی انبار ديپلم و بالاتر رشت مرد 1397/02/01 1397/02/31
شرایط : ترجیحاً دیپلم فنی یا رشته های مرتبط - 1 سال سابقه کار- حداکثر سن 30 سال

آگهی استخدام اهواز

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
فروشنده لیسانس اهواز مرد-زن 1397/02/01 1397/02/31
شرایط : ليسانس ترجيحا شيمي،مديريت،بازرگاني،ميكروبيولوژي-آشنايي كامل با دارو و رايانه-داراي 2سال سابقه كاري مرتبط-حداكثر سن 30 سال.

آگهی استخدام مشهد

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
راننده دیپلم و بالاتر مشهد مرد 1397/02/01 1397/02/31
شرایط : ترجیحاً اتومکانیک -دوسال سابقه کار مرتبط و حداکثر سن 30 سال

آگهی استخدام بابل

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
کارگر انبار دیپلم و بالاتر بابل مرد 1397/02/03 1397/02/31
شرایط : شرایط : ترجیحاً دیپلم فنی یا رشته های مرتبط - 1 سال سابقه کار- حداکثر سن 30 سال

ارائه رزومه