برو بالا
   1397 پنج شنبه 31 خرداد
برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک در دفتر مرکزی
تعداد بازدید : 735
1395 شنبه 17 مهر
دوره آموزش مدیریت ریسک از سری دوره های زیر مجموعه مدیریت کیفیت ، جهت کارشناسان برنامه ریزی و کنترل مراکز پخش هجرت در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 15 و 16 مهرماه به مدت 16 ساعت در دفتر مرکزی برگزار گردید .

مدیریت خطر یا مدیریت ریسک ،کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

در این خصوص و با توجه به اهمیت آموزشی ، شرکت پخش هجرت با هدف آموزش مبنای مدیریت ریسک برای معرفی و پیاده‌سازی یک سیستم، چارچوب و مدل مدیریت ریسک در فعالیت‌های مختلف سازمان ، شناسایی ریسک‌ها در حوزه‌های مختلف و مدیریت آنها و اطمینان از توانایی روش‌های کنترل کننده ریسک ، اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی در این زمینه نموده است .

مدرس این دوره آموزشی جناب آقای مهندس بیات  از مدرسان موسسه IMQ به تدریس سرفصل های برنامه آموزشی این کارگاه تخصصی  که شامل:  تعریف مدیریت ریسک و مفاهیم آن  ، عناصر اصلی ریسک  ، عوامل مؤثربر ریسک، تأثیر مدیریت ریسک بر فرآیندهای مدیریت کیفیت ، شناسائی انواع ریسک‌های ناشی از عوامل درون سازمانی یا برون‌سازمانی و ... بود ، پرداختند .

شرکت کنندگان این کارگاه در کنار آشنایی با مفاهیم کاربردی مدیریت ریسک بر اساس استانداردهای موجود، توانمندی ارزیابی و کنترل ریسک های واقعی در سازمان را نیز به دست می آورند .

عکس : هادی اکملی

خبر : ص . ابوالحسنینظر شما


نام :
ایمیل :
نظر :