برو بالا
   1397 پنج شنبه 31 خرداد
بازدید تیم فنی شرکت اکبریه و بایر پارسیان (به نمایندگی از Bayer آلمان ) از انبار مرکزی پخش هجرت
تعداد بازدید : 732
1395 چهارشنبه 19 آبان
انبار مرکزی پخش هجرت مورخ 15 آبان ماه میزبان تیم فنی شرکت بایر پارسیان بود که به نمایندگی از شرکت Bayer جهت ارزیابی انطباق سیستم مدیریت کیفیت شرکت پخش هجرت با الزامات GDP اروپا و قوانین و مقرارت ملی و منطقه ای از این انبار بازدید نمودند .

در این بازدید که با حضور همکاران محترم شرکت بایر پارسیان سرکار خانم دکترکریمیان : مدیر رگلاتوری و مسئول فنی ، سرکار خانم دکتر حاجی علی اکبری : نماینده کیفیت منطقه ای  و سرکار خانم دکتر جوادی : کارشناس رگلاتوری صورت پذیرفت  ، توضیحات تفصیلی در خصوص نحوه عملکرد انبار و رعایت الزامات توسط مسئول فنی محترم و مسئول محترم تضمین کیفیت ، و مدیر محترم انبار مرکزی پخش هجرت به تیم ممیزی ارائه گردید  .

 

 

خبر : ص . ابوالحسنینظر شما


نام :
ایمیل :
نظر :