برو بالا
   1396 شنبه 27 آبان
تحویل و تحول از مدیر سابق مرکز توزیع رشت
تعداد بازدید : 507
1395 چهارشنبه 3 آذر
مورخ 15 آبانماه تحویل و تحول از مدیر سابق مرکز توزیع رشت جناب آقای هویدا به سرپرست جدید مرکز جناب آقای زراعتی طی پروسه ای توسط حسابرسان محترم شرکت جناب آقای کیانی و جناب آقای عبادی صورت پذیرفت .

 

 

 

عکس و خبر : علی اصغر مبرهننظر شما


نام :
ایمیل :
نظر :