برو بالا
   1397 شنبه 28 مهر
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات سیستم بهینه توزیع دارو ( GDP ) در دفتر مرکزی
تعداد بازدید : 1292
1396 شنبه 13 خرداد
روش های صحیح توزیع ( GDP ) یك قسمت از تضمین كیفیت می باشد كه اطمینان می دهد كیفیت محصولات دارویی با كنترل و نظارت كافی و از طریق چندین فعالیت در طول فرآیند توزیع صورت می پذیرد.

انبارش ، توزیع و فروش محصولات دارویی فعالیت هایی هستند که به وسیله شرکت های متفاوت صورت می پذیرد . ماهیت خطراتی که ممکن است در هر صورت به طور عمومی گریبانگیر این شرکت ها شود همانند محیط های ساخت دارو می باشد . مانند خطر مخلوط شدگی ، آلودگی ، آلودگی متقاطع .

کلیه وسایل نقلیه و روش های حمل ونقل جهت انتقال دارو ، اعم از انبار گمرک به انبار شرکت پخش، انبار شرکت پخش به داروخانه ونهایتاً داروخانه به مصرف کننده بایستی مطابق با این دستورالعمل باشند، تا دارو از لحاظ کیفیت تحت تاثیر عوامل خارجی قرار نگیرد.

در همین راستا و با هدف آشنایی با روش های بهینه توزیع و مطابقت با استانداردهای جهانی توزیع دارو و همچنین عمل به تعهدات شرکت پخش هجرت که همانا توزیع دارو ، تجهیزات پزشکی ، مکملهای غذایی و محصولات بهداشتی با کیفیت مطلوب به مشتری می باشد ، روز چهارشنبه مورخ 10/03/96 کارگاه آموزشی آشنایی با الزامات سیستم بهینه توزیع دارو ( GDP ) با تدریس جناب آقای دکتر عدلی ، برای مدیران محترم ستادی و مراکز توزیع تهران در سالن کنفرانس دفترمرکزی شرکت پخش هجرت برگزار گردید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس و خبر : ص . ابوالحسنینظر شما


نام :
ایمیل :
نظر :