برو بالا
   1397 شنبه 28 مهر
جلسه بازآموزی آشنایی با مدل جایزه تعالی منابع انسانی
تعداد بازدید : 770
1396 دوشنبه 24 مهر
جهت آمادگی در فرآیند ارزیابی نهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی، جلسه بازآموزی در خصوص آشنایی با مدل جایزه تعالی منابع انسانی و نحوه پاسخگویی بر اساس منطق رادار در روز دوشنبه مورخ 24/07/96 از ساعت 08:30 الی 12:30باحضور مدیران ارشد ستادی در محل سالن کنفرانس دفتر مرکزی برگزار گردید .

 

 

 

 

 

 

 

عکس و خبر : ص . ابوالحسنینظر شما


نام :
ایمیل :
نظر :