برو بالا
   1397 سه شنبه 4 اردیبهشت
برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق در انبار مرکزی
تعداد بازدید : 382
1396 دوشنبه 15 آبان
در روز 5شنبه مورخ 11 آبان ماه مطابق برنامه آموزشی از قبل تعیین شده، دوره آموزشی تئوری-عملی اطفا حریق در انبار مرکزی توسط کارشناس محترم آتش نشانی برگزار گردید.

در ابتدای دوره آموزشی پس از توضیحات تئوری در خصوص شناخت انواع مواد آتش زا و چگونگی مهار آن با کپسول های مختلف ، مطالب مفیدی ارائه گردیدو در نهایت در بخش عملی، با روشن نمودن آتش از انواع کپسولها در مهار حریق استفاده شد.

همه کارکنان نیز بصورت داوطلبانه در این بخش بصورت عملی مشارکت نمودند.

 

عکس و خبر : هادی یونسیاننظر شما


نام :
ایمیل :
نظر :