برو بالا
   1398 پنج شنبه 27 تیر
شروع دوره هاي تخصصي MBAبرای مدیران وکارشناسان ستادی
تعداد بازدید : 309
1398 سه شنبه 11 تیر
در راستای تحقق اهداف آموزشی و جامه عمل پوشاندن به شعار سال 98 ( ارتقای دانش و آگاهی سرمایه های انسانی ) دوره ي آموزشي DISC برای مدیران و کارشناسان ستادی در سالن کنفرانس دفترمرکزی و با تدریس جناب آقای دکتر مرادی مدرس و مدیرعامل کلینیک استعدادیابی و کسب و کار ایرانیان برگزار و سنجش الگوهای رفتاری پرسنل بر اساس مدل جهانی دیسک (DISC)، انجام گردید .

هدف از برگزاری این دوره ترسیم نقشه صحیح حرکت برای برقراری روابط موفق و تعامل سازنده به منظور کسب نتایج دلخواه از مذاکرات کاری ، روابط خانوادگی و ارتباطات دوستانه از طریق آموختن الگوهای رفتاری افراد می باشد.

اين دوره به زودي در كليه ي مراكز و براي تمامي سطوح برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس و خبر : ص . ابوالحسنینظر شما


نام :
ایمیل :
نظر :