برو بالا
   1397 چهارشنبه 24 مرداد
اخبار
لبخند زدی و آسمان آبی شد / شب های قشنگ مهر مهتابی شد / پروانه پس از تولد زیبایت / تا آخر عمر غرق بی تابی شد
حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بهترین ارثی که پدران می توانند به فرزندان خویش بدهند ادب و تربیت صحیح است. ( منبع: غررالحکم ص 393)
تولد و مرگ را درمانی نیست ، مهم این است که فاصله میان این دو را شاد زندگی کنیم .
پدرم در سوگ تو دلهای ما پیوسته می گرید / سراپا همچو شمعی بی فروغ آهسته می گرید / تویی در خاطر ناشاد ما تا آخرین لحظه / به یادت چشم، چون ساغر بشکسته می گرید
امشب انگار، دگر زندگي ام باور نيست / کس به جز غصه، در اين خانه مرا ياور نيست / سوختم در طلب دست نوازشگر وليک / دو صد افسوس که ديگر به برم مادر نيست
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام
پدرم دیده به سویت نگران است هنوز/غم نا دیدن تو بار گران است هنوز/ آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو/ نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام
آسمان امروز ببار، اينجا گلي پژمرده گشت / از غم داغ رخش، يک محفلي افسرده گشت / آسمان امروز ببار، ما صد جگر سوزانده ايم / چون پدر از بين ما رفت، قلب ما هم مرده گشت