برو بالا
   1398 پنج شنبه 1 فروردین
اخبار
ما را در غم خود شریک بدانید .
ما را در غم خود شریک بدانید .
قدم نو رسیده مبارک .
قدم نو رسیده مبارک . با آرزوی روشن ترین فرداها برای وجود نازنینش .
قدم نو رسیده مبارک .
قدم نو رسیده مبارک .
قدم نو رسیده مبارک .
امام علی (ع) : وَ حَقُّ الوَلَدِ عَلَى الوالِدِ أن يُحَسِّنَ اِسمَهُ وَ يُحَسِّنَ اَدَبَهُ، و يُعَلِّمَهُ القُرآنَ؛ حقّ فرزند بر پدر ، آن است كه نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربيت كند و قرآن به او بياموزد .
قدم نورسیده مبارک .
قدم نو رسیده مبارک . با آرزوی روشن ترین فرداها برای وجود نازنینش .
ما را در غم خود شریک بدانید .
ما را در غم خود شریک بدانید .
ما را در غم خود شریک بدانید .
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
فضل الله یوتیه من یشاء والله واسعٌ علیم