برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
اخبار
فضل الله یوتیه من یشاء والله واسعٌ علیم
و هر از گاه در گذر زمان در گذر ، بی صدای ثانیه های دنیای فانی / جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی آغازی بی پایان را می سراید .
با دلی سرشار از امید و اندیشه ای سرشار از احترام ، انتصاب شایسته ی حضرتعالی را به عنوان مدیر فروش شرکت پخش هجرت تبریک عرض می نماییم.
با دلی سرشار از امید و اندیشه ای سرشار از احترام ، انتصاب شایسته ی حضرتعالی را به عنوان مدیر بازرگانی و تأمین کالای شرکت پخش هجرت تبریک عرض می نماییم.
قدم نو رسیده مبارک .
فضل الله یوتیه من یشاء والله واسعٌ علیم
قدم نو رسیده مبارک .
قدم نو رسیده مبارک . با آرزوی روشن ترین فرداها برای وجود نازنینش .
خدایش بیامرزد .
پیوندتان مبارک .
پیوندتان مبارک .
زندگیتان سرشار از خوشبختی و هوای تازه .
با دلی سرشار از امید و اندیشه ای سرشار از احترام ، انتصاب شایسته ی حضرتعالی را به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پخش هجرت تبریک عرض می نماییم.
قدم نو رسیده مبارک .
قدم نو رسیده مبارک .