برو بالا
   1398 چهارشنبه 1 خرداد
اخبار
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
زندگیتان سرشار از خوشبختی و هوای تازه .
فضل الله یوتیه من یشاء والله واسعٌ علیم
قدم نو رسیده مبارک .
قدم نو رسیده مبارک .
ما را در غم خود شریک بدانید .
با دلی سرشار از امید و اندیشه ای سرشار از احترام ، انتصاب شایسته ی حضرتعالی را به عنوان مدیر مطالعات راهبردی شرکت پخش هجرت تبریک عرض می نماییم.
طلوع زیبای زندگیتان بی غروب باد .
فضل الله یوتیه من یشاء والله واسعٌ علیم
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانی ، باشکوهترین پدیده هستی است ، این باشکوه ترین، بر شما مبارک باد.
و هر از گاه در گذر زمان در گذر ، بی صدای ثانیه های دنیای فانی / جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی آغازی بی پایان را می سراید .
بازگشت همه به سوی اوست .
لحظه های خوشبختی تان پردوام و آکنده از حرارت خورشید باد .
پروردگار یکتا را حمد و سپاس می گوییم که زندگی ما را به موهبت کار و تلاش بیاراست و کار و تلاش را کلید کامیابی و سرمایه سعادت و نیکبختی انسان قرار داد.