برو بالا
   1398 پنج شنبه 1 فروردین
عنوان نام نویسنده مشاهده مقاله
هفت گام کلیدی در مديريت استراتژیک شرکت پخش فرزاد حبیبی دریافت مقاله
ارتباط با مشتریان عظیم ناجی کیوی دریافت مقاله
فرآیند و انواع فروش عظیم ناجی کیوی دریافت مقاله
روش های شگرف ، محرک و مثبت در فروشندگی عظیم ناجی کیوی دریافت مقاله
مدیریت روابط مشتری عظیم ناجی کیوی دریافت مقاله
اقتصاد پخش و پخش اقتصادی فرزاد حبیبی دریافت مقاله
مهندسی ارزش در مدیریت توزیع فرزاد حبیبی دریافت مقاله
برندینگ در صنعت پخش فرزاد حبیبی دریافت مقاله
بازاریابی و تحقیقات بازار عظیم ناجی کیوی دریافت مقاله
مهندسی فروش عظیم ناجی کیوی دریافت مقاله
کنترل در صنعت پخش فرزاد حبیبی دریافت مقاله
برنامه ریزی منابع سازمانی فرزاد حبیبی دریافت مقاله
مدیریت استراتژیک عظیم ناجی کیوی دریافت مقاله
کایزن ( بهبود مستمر ) فرزاد حبیبی دریافت مقاله
برنامه ریزی منابع انسانی فرزاد حبیبی دریافت مقاله
الگوبرداری هدف فرزاد حبیبی دریافت مقاله
کارت امتیازی متوازن فرزاد حبیبی دریافت مقاله
قوانین و حسابداری اموال عینی و غیر عینی سید کیهان موسوی دریافت مقاله
مدیریت کیفیت جامع فرزاد حبیبی دریافت مقاله
رکوردشکنی در رکود ؛ اشتباهی جبران ناپذیر فرزاد حبیبی و محمدرضا طبیبی دریافت مقاله