برو بالا
   1398 جمعه 6 اردیبهشت
 مرکز توزیع : مشهد

  آدرس : جاده نيشابور - روبروي پادگان قدس خ سردخانه- چهارراه اول سمت چپ- خیابان کارآفرین
  تلفن : 05113921214 - 05113921215
  پست الکترونیکی : mashhad@hejratco.com