برو بالا
   1396 پنج شنبه 2 شهریور
اخبار
دنیایتان به زیبایی تمام آرزوهایتان . زادروزتان مبارک .
روز یکشنبه مورخه 96/05/22 دفتر شعبه اردبیل با حضور جمعی از مدیران ستادی، مدیران اجرائی استان اردبیل و همکاران مرکز تبریز افتتاح گردید.
مرکز توزیع ارومیه در تاریخ 1396/05/24 میزبان مدیران محترم ستادی شرکت پخش هجرت بود.
مرکز توزیع زاهدان شرکت پخش هجرت میزبان جلسه ستاد توزیع داروی استان بود .
طبق برنامه ریزی قبلی و هماهنگی با ستاد ، مرکز توزیع زاهدان طی دو روز میزبان مدیران محترم مارکتینگ شرکت کوشان فارمد ، جناب آقای زارع و همچنین سرکار خانم گنجعلی از شرکت دانا بود .
دوره آموزشی حل مسئله و کار تیمی در مرکز توزیع کرمانشاه با هماهنگی و برنامه ریزی از پیش تعیین شده واحد آموزش ستاد برگزار شد.
دوره آموزشی برنامه ریزی شغلی با رویکرد برنامه ریزی فروش باحضور جناب آقای دکتر احمد محمدی در مرکز توزیع زاهدان برگزار شد .
در روزهای سه شنبه و چهارشنبه جلسات آموزشی مسئول فنی محترم مرکز در دوبخش فروش و انبار مرکز توزیع زاهدان برگزار گردید .
در روز یکشنبه مورخ 26/04/96 طبق برنامه ریزی قبلی و اعلام و هماهنگی ستاد ، مرکز پخش زاهدان پذیرای مدیر محترم مارکتینگ مجتمع صنایع دینه ایران سرکار خانم محمدی و مدیر محترم فروش جناب آقای شفیعی بود .
کلاس آموزشی تکنیک های حل مسئله و کار تیمی با حضور جناب آقای مهندس اسکندری از اساتید موسسه آکادمی بازار در مرکز قزوین برگزار شد.
آزمایشات ادواری پرسنل مرکز سمنان توسط کلینیک علوم پزشکی سمنان انجام پذیرفت.
مطابق برنامه آموزشی از قبل تعیین شده ، در روز پنجشنبه 22 تير ماه دوره آموزشی برنامه ریزی فروش ( برنامه ریزی شغلی ) در مرکز توزیع رشت با تدریس جناب آقای دکتر احمد محمدی مدرس موسسه آموزشی آکادمی بازار برگزار شد .
آزمایشات ادواری پرسنل مرکز قزوین روزهای 15 و 22 تیرماه در مرکز توزیع قزوین انجام پذیرفت.
نیمه اولین ماه از تابستان سال نود وشش مرکز کرمان شاهد برگزاری دوره آموزشی کار تیمی ومهارت حل مسئله بود.
معاینات ادورای مرکز پخش رشت روز پنجشنبه مورخه 22 تیر ماه 1396، انجام شد.