برو بالا
   1396 جمعه 8 اردیبهشت
اخبار
آیین تودیع مدیر سابق و معارفه سرپرست جدید در تاریخ پانزده آذرماه سال جاری درمرکز رشت با حضور آقای تاریقلی ، آقای نکونام و مهندس ابراهیمی برگزار گردید.
روز دوشنبه مورخ 15آذر مراسمی به مناسبت روز حسابدار با حضور آقای آرام مدیر محترم مرکز زاهدان و حسابداران شاغل در مرکز برگزار گردید .
پروژه راه اندازی بارکد کالای انبار در تاریخ 17/08/95 شروع و در تاریخ 11/09/95 عملیاتی گردید .
مرکز کرمان جهت رعایت استاندارد و اجرای صحیح اصول انبارش به مولد تامین برق اضطراری مجهز گردید.
دوره دو روزه اصول سرپرستی و مدیریت سازمان در مرکز کرمان برگزار گردید.
مورخ 15 آبانماه تحویل و تحول از مدیر سابق مرکز توزیع رشت جناب آقای هویدا به سرپرست جدید مرکز جناب آقای زراعتی طی پروسه ای توسط حسابرسان محترم شرکت جناب آقای کیانی و جناب آقای عبادی صورت پذیرفت .
انبار مرکزی پخش هجرت مورخ 15 آبان ماه میزبان تیم فنی شرکت بایر پارسیان بود که به نمایندگی از شرکت Bayer جهت ارزیابی انطباق سیستم مدیریت کیفیت شرکت پخش هجرت با الزامات GDP اروپا و قوانین و مقرارت ملی و منطقه ای از این انبار بازدید نمودند .
زمان : 10 آبان 95
دوره آموزشی فنون ارتباطات موثر و شناسایی مشکلات احتمالی و راههای مقابله با آن در حین فرایند توزیع بار و مسائل مالی و کنترل های مربوطه با حضور موزعین و راننده مرکز و همچنین جمعی از کارگران انبار در دفتر مسئول عملیات برگزار گردید.
شنبه اولین روز آبان ماه مطابق با تقویم آموزشی در جهت بهبود روابط کارکنان مرکز با مشتریان ، دوره آموزشی با عنوان فنون برقراری ارتباط موثردر مرکز توزیع رشت برگزار گردید.
در روز شنبه مورخ 1 آبان، سرکار خانم دکتر کاظمی و جناب آقای مهندس سپاهیان کارشناسان محترم معاونت محترم غذا و دارو استان از مرکز توزیع زاهدان بازدید نمودند .
کارگروه آموزش کمیته دارویی انجمن پخش که متشکل از مسئولین فنی شرکت های سلامت پخش هستی ، پخش فردوس ، دارو گستر رازی ، داروگستر نخبگان ، پخش سینا ژن و محیا دارو بودند ، روز سه شنبه مورخ 6 مهر ماه از انباری مرکزی پخش هجرت بازدید نمودند.
به مناسبت کسب رتبه اول در بین شرکت های داروئی در سال 94 و شش ماهه اول سال 95 در مورخ 12/07/95 مراسمی در محل دفتر مدیریت محترم مرکز زاهدان با حضور کلیه پرسنل برگزار گردید .
مطابق با تقویم آموزشی در جهت افزایش سطح کیفی برقراری ارتباط واحد عملیات با مشتریان مرکز توزیع اصفهان، دوره آموزشی با همین عنوان مورخ 9 مهر ماه برگزار گردید.
شرکت پخش هجرت مرکز زاهدان مفتخر به دریافت کسب رتبه اول از سوی معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گردید .