برو بالا
   1396 یکشنبه 4 تیر
اخبار
کارگروه آموزش کمیته دارویی انجمن پخش که متشکل از مسئولین فنی شرکت های سلامت پخش هستی ، پخش فردوس ، دارو گستر رازی ، داروگستر نخبگان ، پخش سینا ژن و محیا دارو بودند ، روز سه شنبه مورخ 6 مهر ماه از انباری مرکزی پخش هجرت بازدید نمودند.
به مناسبت کسب رتبه اول در بین شرکت های داروئی در سال 94 و شش ماهه اول سال 95 در مورخ 12/07/95 مراسمی در محل دفتر مدیریت محترم مرکز زاهدان با حضور کلیه پرسنل برگزار گردید .
مطابق با تقویم آموزشی در جهت افزایش سطح کیفی برقراری ارتباط واحد عملیات با مشتریان مرکز توزیع اصفهان، دوره آموزشی با همین عنوان مورخ 9 مهر ماه برگزار گردید.
شرکت پخش هجرت مرکز زاهدان مفتخر به دریافت کسب رتبه اول از سوی معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گردید .
شرکت موزعین و راننده های مرکز توزیع شیراز در دوره آموزشی فنون ارتباطات موثر
مطابق با تقویم آموزشی شرکت و با برنامه ریزی قبلی، جهت افزایش مهارت های برقراری ارتباط پرسنل واحد عملیات مرکز پخش مشهد، دوره آموزشی فنون ارتباطی موثر در مورخ 2 مهرماه در مرکز پخش مشهد برگزار گردید.
در تاریخ شانزدهم شهريور ماه سال جاری، مراسم توديع جناب آقاي ضیایی مدير محترم مركز توزیع یزد با حضورجناب آقای دکتر زجاجی، جناب آقای کوچک منش و جناب آقای مهندس هاشمی برگزار گردید.
دوره آموزشی "فنون برقراری ارتباط موثر" در روز پنجشنبه مورخ 19 شهریور ماه با حضور موزعین و رانندگان مرکز پخش ارومیه در مجتمع فنی شعبه ارومیه برگزار گردید.
در راستای استاندارد سازی و رعایت هر چه بیشتر اصول انبارش و توزیع دارو، این مرکز به دستگاه مولد برق تجهیز گردید.
درراستای بازدید ادواری بازرسان معاونت محترم غذا و دارو استان از شرکت های پخش ، سرکار خانم دکتر کاظمی و سرکار خانم خسروی در روز یکشنبه مورخ 24/06/95 در مرکز توزیع شرکت پخش هجرت در زاهدان ، حضور یافتند.
مطابق با برنامه سالانه آموزشی شرکت پخش هجرت، دوره آموزشی "فنون برقراری ارتباط موثر" در روز پنجشنبه مورخ 18/06/95 با حضورمدرس محترم موسسه I.M.Q. در جمع رانندگان و مامورین توزیع مرکز یزد برگزار گردید.
مرکز تهران غرب به عنوان چهارمین مرکز منتخب جهت انجام ممیزی مراقبتی شرکت IMQ در تاریخ 15 شهریور 1395 میزبان ممیز محترم این شرکت بود.
روز یکشنبه مورخ 14/06/1395 مرکز توزیع سمنان میزبان خانم مهندس ملکوتی ممیز محترم شرکت IMQ و جناب آقای مهندس میرسعیدی کارشناس محترم مطالعات راهبردی بود.
با برنامه از پیش تعیین شده ابلاغی در مورخ 13 شهریور ماه 1395 ممیزی مراقبتی شرکت IMQ جهت استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 2008-ISO 9001 مرکز پخش مشهد انجام پذیرفت.
هماهنگ با برنامه از پیش اعلان شده، روز سه‌شنبه مورخ 09/06/1395 ممیزی مراقبتی شخص ثالث شرکت IMQ در مرکز اصفهان به عنوان اولین مرکز از مراکز منتخب مراقبتی اول برگزار گردید.