برو بالا
   1396 پنج شنبه 3 فروردین
اخبار
مقارن با مراسم تودیع و معارفه چندتن از همکاران مرکز توزیع کرمانشاه ، مدیر محترم دارو و مواد مخدر استان و مشاور محترم معاونت غذا و داروی استان از این مرکز بازدید بعمل آوردند .
زمان : 4 مرداد 1395
در راستای استاندارد سازی هر چه بیشتر مطابق با اصول و مقررات انبارش و توزیع دارو، در مورخ 31/04/95 دیزل ژنراتور مرکز پخش مشهد مجهز به سیستم دیزل ژنراتور ( مولد برق ) گردید .
مطابق با برنامه سالانه آموزشی شرکت پخش هجرت، دوره آموزشی فنون ارتباط موثر برای رانندگان و موزعین مرکز قزوین برگزار گردید.
در تاریخ 25/4/95 آقای سعید تقوی از همکاران مرکز بابل به نمایندگی از پخش هجرت با همراهی یک تیم کوهنوردی حرفه ای موفق به صعود و فتح قله 3600 متری از نواحی کوهستانی استان مازندران گردید.
دوره آموزشی فنون برقراری ارتباط موثر برای رانندگان و موزعین مرکز غرب تهران شرکت پخش هجرت برگزار گردید.
مرکز مازندران مفتخر به دریافت رتبه سوم شرکت های توزیع از طرف معاونت محترم غذا و داروی استان گردید.
در راستای بازدید ادواری بازرسان معاونت محترم غذا و دارو از شرکت های پخش سرکار خانم ها دکتر سجادی و دکتر سعادت زاده روز شنبه مورخ 8 تیرماه 95 در این مرکز توزیع حضور بهم رساندند.
پروژه افزایش ظرفیت انبار مرکز پخش مشهد در تاریخ های 3 و 4 تیر ماه 95 انجام و به بهره برداری رسید.
مرکز توزیع اهواز مجهز به دستگاه مولد برق گردید .
جهت استاندارد سازی و رعایت هرچه بیشتر اصول انبارش دارو و نیاز به دستگاهی جهت قطعی برق احتمالی ، سردخانه و سایر بخش های مرکز توزیع شیراز به دستگاه ژنراتور مجهز گردید .
در روز یکشنبه مورخ 9 خرداد ماه، سرکار خانم دکتر کاظمی و جناب آقای مهندس سپاهیان کارشناسان محترم معاونت محترم غذا و دارو استان از مرکز پخش زاهدان بازدید نمودند .
در پی تصمیم گیری های اتخاذ شده در هیئت مدیره ی شرکت پخش هجرت در خصوص احداث مرکز توزیع شرق تهران ، اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرفت .
انبار مرکزی شرکت پخش هجرت ، در روز سه شنبه مورخ 4 خرداد ماه ، میزبان مدیر عامل محترم شرکت داروسازی رها و هیئت همراه ایشان بود .
آزمایشات ادواری در مورخه 30/02/95 الی 04/03/95 در مرکز ارومیه انجام پذیرفت.