برو بالا
   1399 جمعه 8 اسفند

 آدرس: تهران، خیابان طالقانی غربی، نبش خیابان فریمان، پلاک 556
  تلفن: 66468015 66461091,2
 فکس: 66464785
 پست الکترونیکی:
 کد پستی: 63975-14168
 صندوق پستی: 8419-14155
بخش تلفن نمابر
مديريت 66461933 - 44641394 66464785
فروش 66463868 66466459
خرید 66469395 66461027
مالي 66417052 66480353
منابع انسانی 66415935 66413960
فاوا 66970890 66418156
مطالعات راهبردي 66960379 66487136
مسئول فنی و دارویی 66956134 66956134
روابط عمومي 66960292 66413960
پشتیبانی 66977295
فنی مهندسی 66469329 - 66972937
امور سهام 66461091 - داخلی 415