برو بالا
   1399 جمعه 8 اسفند
کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین چک
1399 یکشنبه 12 بهمن
نخستین جلسه این کارگاه آموزشی با هماهنگی ها و برنامه ریزی های از پیش تعیین شده توسط واحد آموزش و با تدریس دکتر یاسر مرادی برگزار شد .

گروه هدف برای اولین جلسه‌ی این کارگاه ، مدیران شرکت پخش هجرت بودند که مدیران ستادی به صورت حضوری و مدیران مراکز به صورت مجازی و از طریق SKYPE در این دوره شرکت نمودند .

جلسه دوم همین گروه روز سه شنبه صبح مورخ 14 بهمن ماه برگزار خواهد شد .