جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
چسب ضد حساسیت امنیپور هارتمن سایز 9*2.5 1ع - -
چسب ضد حساسیت ایزومد 10*5/2 12ع - -
چسب ضد حساسیت ترانسپور 3 ام سایز 9*2.5 12ع - -
چسب ضد حساسیت ترانسپور 3M سایز 9*2.5 12 ع - -
چسب ضد حساسیت میکروپور 3M سایز 9*2.5 12 ع - -
چسب ضد حساسیت میکروپور 3ام سایز 9*2.5 12ع - -
چسب ضد حساسیت نوا 450*2.5 12 ع - -
چسب ضد حساسیت کی بی ام 9*1/25 24ع - -
چسب ضد حساسیت9*2.5کی بی ام12ع ژاپن - -
چسب ضدحساسیت نوا 450*1.25 24ع - -
چسب لکوپلاست 3/3*5 نواپلاست 6ع - -
چسب لکوپلاست 5*5 6 ع - -
چسب لکوپلاست ایزومد 5*5 6ع - -
چست الکترود لیدلاک اف ال 55 1ع - -
چست الکتروداسکین تکت اف55 اتریش1ع - -
خمیر دندان حاوی فلوراید 75 م ل 1ع - -
خمیر دندان حاوی مواد خوشبو کننده دهان 125 م ل اع - -
خمیر دندان حاوی مواد سفید کننده دندان 75 م ل 1ع - -
خمیر دندان مخصوص کودکان 3 الی 6سال 50م ل 1ع - -
خمیر دندان مخصوص کودکان 7 سال به بالا 50م ل 1ع - -