جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
تست مدیوم ویکتوزا (اهدایی) 3ع - -
توربوهالر پالمیکورت ( بودزوناید ) 200 م ک گ 1ع PULMICORT (BUDESONIDE) 200MCG/DOSE 100DOSE INHALER -
توربوهالر پالمیکورت ( بودزوناید ) 400م ک گ 1ع PULMICORT (BUDESONIDE) 400MCG/DOSE 100DOSE INHALATION POWDER -
توربوهالرسیمبیکورت 160 م ک گ 1ع SYMBICORT (BUDESONIDE/FORMOTEROL) 160/4.5MCG 60DOSE INHALER -
توربوهالرسیمبیکورت 320 م ک گ 1ع SYMBICORT (BUDESONIDE/FORMOTEROL) 320/9MCG INHALER -
جعبه میکس ژل پیور بانوان 100 م ل 6 عددی - -
چسب زخم (یونیورسال) 100 ع - -
چسب زخم (یونیورسال) 100ع - -
چسب ضد حساسیت امنیپور هارتمن سایز 9*2.5 1ع - -
چسب ضد حساسیت ایزومد 10*5/2 12ع - -
چسب ضد حساسیت ترانسپور 3 ام سایز 9*2.5 12ع - -
چسب ضد حساسیت ترانسپور 3M سایز 9*2.5 12 ع - -
چسب ضد حساسیت میکروپور 3M سایز 9*2.5 12 ع - -
چسب ضد حساسیت میکروپور 3ام سایز 9*2.5 12ع - -
چسب ضد حساسیت نوا 450*2.5 12 ع - -
چسب ضد حساسیت کی بی ام 9*1/25 24ع - -
چسب ضد حساسیت9*2.5کی بی ام12ع ژاپن - -
چسب ضدحساسیت نوا 450*1.25 24ع - -
چسب لکوپلاست 3/3*5 نواپلاست 6ع - -
چسب لکوپلاست 5*5 6 ع - -